”Det är med ödmjukhet jag åtar mig uppdraget”

Den preliminära mandatfördelningen till riksdagen bland partierna i Västerbotten är klar. Det visar, totalt sett, att fördelningen minskar från 10 till 9 mandat.

11 september 2018 18:00

När det gäller de enskilda partierna så tappar Socialdemokraterna och Miljöpartiet ett mandat vardera, samtidigt som Moderaterna utökar från ett till två. Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har ett mandat.

För Socialdemokraternas del betyder det att partiet har fyra mandat till riksdagen. Som nummer fyra på listan står Åsa Karlsson, Skellefteå och förutsatt att mandatfördelningen förblir oförändrad så kommer hon in i riksdagen och tänker tacka ja till uppdraget.

Tackar ja

– Den frågan måste man ställa sig redan när man blir tillfrågad, så absolut, jag kommer att ta uppdraget, säger hon.

Åsa Karlsson är för närvarande vice ordförande i socialnämnden, Skellefteå kommun. Att kombinera de båda uppdragen är inte möjligt, menar hon.

– Nu är det viktigt att vi får till en bra övergångslösning fram till nyår då nästa mandatperiods nämnd ska tillträda.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?

– Välfärden, det vill säga skola, vård och omsorg och sedan att det ska vara möjligt att bo och verka i hela länet.

Vilken är den största utmaningen för Socialdemokraterna, som du ser det?

– Det är att få ihop en regering med Stefan Löfven som statsminister. Lokalt och regionalt är det nog kompetensförsörjningen och att få rätt personer som arbetar inom olika sektorer.

Enligt preliminär mandatfördelning får följande politiker från Västerbotten plats i riksdagen:

S: Isak From, Norsjö, Helén Pettersson, Umeå, Björn Wiechel, Umeå, Åsa Karlsson, Skellefteå.

M: Edward Riedl, Umeå, Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele.

C: Helena Lindahl, Gumbodahamn, Robertsfors.

V: Jonas Sjöstedt, Stockholm/Umeå.

SD: Jonas Andersson, Skellefteå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Israelsson

Ämnen du kan följa