Datorprogram ligger bakom många politiska tweets

Antalet botar har ökat på Twitter inför valet. Det visar en studie som gjorts av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Framför allt uttrycker de stöd för Sverigedemokraterna.

29 augusti 2018 11:24

Botar är automatiserade konton/datorprogram som bland annat kan användas för att sprida politisk information.

I studien ville forskarna titta på användningen av politiska botar på Twitter inför valet och den bygger på information från mars till augusti. Anledningen till att man valt att titta på botar är att sociala medier har visat sig spela stor roll i politiska kampanjer. Kända exempel är inför Brexitomröstningen och Donald Trumps presidentkampanj.

FOI skriver: ”En förutsättning för att effektivt kunna motverka desinformation är att vi ökar vår förståelse om hur desinformation om påverkanskampanjer ser ut."

Att något är delat och lajkat mycket behöver inte betyda att det faktiskt är så.

Påverka opinionen

En anledning till att använda botar är att sprida uppgifter som är tidskrävande att göra själv. Många har säkert stött på chatbotar i kundservice hos företag, spambotar och porrbotar. Men det finns även botar som liknar hur människor beter sig i sociala medier. De kallas för troll eller sockpuppets.

Syftet med politiska botar är att påverka opinionen och kan användas för att sprida desinformation och falska nyheter. De kan även användas för att ge sken av att material är mer delat och allmänt accepterat än det egentligen är – genom att de är många.

– Botar kan ge intryck av att extrema åsikter har större stöd än de har. Det är viktigt att man tänker på att man kan bli utsatt för påverkansförsök via sociala medier. Att något är delat och lajkat mycket behöver inte betyda att det faktiskt är så, säger Lisa Kaati, doktor i datavetenskap och en av forskarna bakom studien.

Ökat kraftigt

Twitter har försökt rensa bort botar och majoriteten av dem som stängts av eller tagits bort uttrycker enligt FOI traditionella, auktoritära och nationalistiska åsikter.

– Det är framför allt de invandringskritiska budskapen som har förstärkts på Twitter, säger Lisa Kaati.

Enligt FOI:s analys står de automatiserade kontona för 11 procent av innehållet som rör svensk politik och valet. Räknar man med de som rensats bort står de för 16 procent av innehållet. Det visade sig även att botkontona ökat kraftigt under undersökningsperioden.

– Från juli till augusti har vi sett en ökning av antalet botar på mellan 40 och 100 procent. Det är en markant ökning, absolut, säger Johan Fernquist, forskare vid FOI, till Sveriges Radio.

Stöd och kritik

FOI har även undersökt vad botarnas tweets handlar om och vilka partier de stödjer. Resultatet visar att Sverigedemokraterna får mest stöd både av genuina konton och botkonton, 28 procent respektive 47 procent av kontona som stödde partier. Tvåa ligger Alternativ för Sverige med strax under 30 procent hos båda kontotyperna, medan övriga partier ligger mellan en och nio procent.

De partier som kritiseras mest av båda kontotyperna är framför allt Socialdemokraterna, 44 procent genuina respektive 42 procent botar. De automatiserade kontona uttrycker mer kritik mot Vänsterpartiet och Moderaterna medan Sverigedemokraterna får mer kritik från genuina än automatiserade konton.

Osäkert vem

Enligt studien väcker detta frågor om botar påverkar den demokratiska processen och politiska diskussionen inför valet. För att göra den analysen krävs svar på vem som ligger bakom dem och att man analyserar hur botarna passar in i en större bild av medieanvändningen i Sverige.

– Vi bör komma ihåg att Twitter bara är en begränsad del av de sociala medierna. Det finns en massa andra forum där man kan bli påverkad.

Men enligt Lisa Kaati är det svårare att forska på andra medier såsom Facebook på samma sätt som Twitter, bland annat på grund av etiska skäl.

Forskarna anser att Twitterbotarna bör uppmärksammas då de ökat i antal. De konstaterar också att forskning visat att påverkansförsök blir mer ineffektiva om personen är medveten om försöket.

– Förhoppningsvis bidrar denna studie till en större medvetenhet om möjliga effekter av botar, så att fler medborgare fattar sina beslut utan att påverkas av dem, säger Johan Fernquist på FOI:s hemsida.

Klicka här och läs studien.

FOI

Ett forskningsinstitut för forskning inom försvar och säkerhet.

De gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot.

Bland annat forskar de på IT-säkerhet, flygsystem, undervattensforskning och explosiva ämnen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrika Nohlgren