Byske Hembygdsförening vill investera och anpassa lokaler

Byske Hembygdsförening har beviljats lite drygt 357 000 kronor i bidrag för att rusta upp och fixa till i sina lokaler. Det rör bland annat flytt och utbyggnad av en byggnad/bagarstuga samt tillgänglighetsanpassning.

6 december 2018 18:00

Det är fritidsnämnden, Skellefteå kommun, som tagit beslut om bidragen, som är uppdelad i två separata ansökningar.

I den ena handlar det om investeringar i form av flytt och uppförande av en byggnad/bagarstuga. När allt är klart ska den byggnaden innehålla handikapptoalett och kök där det också ska finnas en murad bagarstugeugn. Investeringen beräknas kosta drygt 800 000 kronor. Fritidsnämnden kommer nu att gå in med 251 175 kronor.

– Vi har tänkt att flytta en bagarstuga från Renström, säger Stig Fahlgren, som är engagerad i föreningen.

Den andra ansökan rör ombyggnad för att tillgänglighetsanpassa toalett och huvudbyggnad, det handlar om Lars-Nischagården. Där beviljar fritidsnämnden 106 000 kronor och total kostnad beräknas till 353 000 kronor.

Bidragen gäller under 2019 och förutsättningen är att även Boverket beviljar bidrag för investeringarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Israelsson

Ämnen du kan följa