Svårt komma åt problem med fastighetsägare

Fastighetsägare som inte går att nå, utsatta personer som erbjuds förstahandskontrakt och riskerar att bli än mer utsatta. Trots att kommunen jobbar aktivt med problemen i Boliden så verkar de vara knepiga att komma åt. ”Jag förstår att det är en extremt svårt situation”, säger Linda Larsson, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen vid Skellefteå kommun. Nu oroar hon sig för att det ska spridas till andra orter.

Boliden 19 maj 2021 18:00

Bolidenborna har uttryckt frustration över förfallna fastigheter, stök och våldsamheter på orten och efterlyst åtgärder. Inom Skellefteå kommun är de medvetna om problemen. De har också sedan några år tillbaka haft ett särskilt fokus på Boliden och där ingår även de skumma fastighetsaffärerna.

– Vi har fått information om saker som pågår från privatpersoner och vi märker såklart även saker själva. Det handlar till exempel om konstiga överlåtelser av fastigheter, säger säkerhetschef Patrik Nilsson.

När de får in tips skickas de vidare till de myndigheter som ansvarar för frågorna, exempelvis polisen eller ekobrottsmyndigheten. Flera myndigheterna samverkar också med varandra i ett nätverk.

 

Det florerar rykten om att kommunen betalar för lägenheter åt utsatta personer i vissa fastigheter i Boliden. Men Linda Larsson, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen vid Skellefteå kommun säger bestämt att de aldrig hänvisar personer till dessa fastigheter.

– Om en person har skaffat ett bostadskontrakt och har rätt till försörjningsstöd kan vi inte neka dem att bo där. Och de är förstås nöjda med att ha fått en bostad. Man förstår dem för det är jättesvårt för dem att hitta en bostad i dag. Samtidigt blir de extra utsatta genom att de kan tvingas stå ut med olämpliga bostadsförhållanden.

Hon tillägger:

– Vi har fått till oss att fastigheterna inte är i det skick man skulle kunna förvänta sig. Gemene man skulle nog inte tacka ja till att bo där.

Hon berättar att det finns stora skillnader mellan vissa fastighetsägare i Boliden och ”vanliga” fastighetsägare.

– De här hyresvärdarna ställer inte samma krav när det gäller störningar och betalningsanmärkningar. Våra utsatta personer kan få förstahandskontrakt direkt. Andra hyresvärdar kräver övergångskontrakt. Vid anmärkning för störning eller om man inte beter sig bra så kan man vanligtvis bli vräkt. Så är det inte i Boliden. Där får man hålla på och leva om.

En annan skillnad är att kommunen vanligtvis kan föra dialog om hyresgästerna med andra fastighetsägare.

– Vi har ingen dialog med de här fastighetsägarna i Boliden.

Däremot gör de ibland hembesök och vid problem kan de ge hyresvärden en anmärkning. Hon påpekar att det är svårt att agera mot problemen även om kommunen jobbar med dem.

– Det blir svårt så länge de fortsätter att hyra ut. Det är svårt när det här är de enda som våra utsatta kan få kontrakt hos. Nu ser vi även att de köper fastigheter på andra ställen och funderar på om det ska spridas.

 

På avdelningen för miljö, hälsoskydd och livsmedel vid kommunen är de också medvetna om problemen i samband med fastighetsaffärerna i Boliden.

– Ja, det är bekant för oss. Vi har vid ett antal tillfällen under de senaste åren gjort tillsyn av bostäder i Boliden. Det är en speciell situation i Boliden, men liknande problem finns även på fler ställen, säger verksamhetschef Elisabeth Berggren.

Hon anser att de gör ganska många saker. De hanterar inkomna klagomål och tips, exempelvis gällande temperatur, ventilation, fukt och mögel, även tillsammans med räddningstjänsten som kollar brandskydd.

– Viktigast för oss är att problemen i fastigheterna åtgärdas. 

De förelägger fastighetsägarna att göra åtgärder och dessa får en viss tid på sig att åtgärda problemen. Ibland görs det, ibland inte. I nästa steg kan de fatta beslut om föreläggande med vite, men det har inte skett än. 

Ett problem för handläggarna är att fastigheterna byter ägare så ofta. Varje gång det är en ny fastighetsägare måste de börja om med ärendet igen. 

– Det kan också vara svårt att få kontakt med fastighetsägarna.

 

Bolidenborna låter frustrerade när de kontaktar oss eller skriver kommentarer. Hur ser ni på det?

– Jag kan förstå att de är frustrerade. Jag utgår ifrån att ansvarig myndigheter håller koll. Men så vet vi att utredningar tar tid, säger Patrik Nilsson.

Även Elisabeth Berggren förstår frustrationen.

– Vi är närvarande, vi är där och vi arbetar utifrån den lagstiftning vi har att följa, säger hon.

– Jag tycker att vi alla aktörer som kan agera har gjort det vi kan inom vårt mandat, säger Linda Larsson.

Fastighetshärvan

Norran har visat att det pågår skumma fastighetsaffärer i framför allt Boliden. Hus köps och säljs ofta, till varierande summor och ett flertal utländska personer förekommer gång på gång som köpare och säljare. Vid flera tillfällen ges fastigheter bort som gåva.

Enligt experter Norran pratar med kan det handla om brottslighet, exempelvis penningtvätt, bedrägerier, betalning av skulder eller utnyttjade identiteter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fastighetshärvan

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Bolidenkvinnan kvar i häktet – mycket tyder på en ny fällande dom • Advokaten: ”Hon är jättebesviken”

Bolidenkvinnan kvar i häktet – mycket tyder på en ny fällande dom • Advokaten: ”Hon är jättebesviken”
Visa fler
Läs mer!

Så gick märkliga affären till – mäklare och bank deltog: "Banken är också ett offer"

Så gick märkliga affären till – mäklare och bank deltog: "Banken är också ett offer"
Ämnen du kan följa