”Många brottsaktiva har lagförts”

”Vi kommer inte att vika oss.” Det säger områdespolis Magnus Lovenlund om polisens arbete för att få till en förbättring i Boliden. Han pekar även ut bostadsmarknaden som en bidragande orsak till stöket.

Boliden 28 maj 2021 06:15

Boliden har varit ett fokusområde för Skelleftepolisen i ett par år. Efter flera allvarliga händelser i Boliden under 2020, bland annat en skjutning, valde polisen att satsa på ännu mer polisnärvaro. Sedan i januari har Magnus Lovenlund och Carin Wiklund jobbat halvtid i Boliden. 

undefined
Magnus Lovenlund och Carin Wiklund har tillbringat halva sin arbetstid i Boliden sedan januari för att göra orten tryggare.

– Det fanns en stor otrygghet bland dem som bor och verkar på orten. Polisen har en bild av hur det är, men jag och Carin ville skapa oss en bild av hur Bolidenborna såg på situationen, säger Magnus Lovenlund.

– Det känns bra att göra en insats där eftersom vi områdespolisen ska jobba brottsförebyggande och trygghetsskapande, säger Carin Wiklund.

De upplever att de fått bra kontakt med Bolidenborna och att de verkar uppskatta polisens närvaro.

Varför finns de här problemen i Boliden?

– Det finns tyvärr en bostadsmarknad som gjort att väldigt många socialt utsatta personer och personer i polisens register har bosatt sig på en väldigt liten yta. Sedan finns det hyresvärdar som bidragit till att bostadsmarknaden har styrts åt det hållet, säger Magnus Lovenland.

Kommunala tjänstemän har också flaggat för att de skumma fastighetsaffärer som Norran rapporterat om ligger bakom en del av problemen.

 

En stor del av områdespolisernas arbete har gått ut på att skapa kontakter. De har träffat näringsidkare, föreningar, samfund, Mötesplatsen, Fris, Framtidsgruppen och samarbetat med skolan. 

– Det finns många bra krafter som verkligen jobbar en förändring, säger Carin.

– Ja, det finns en stark framtidstro. Det gör även att vi blir engagerade och drivna i vårt arbete, tillägger.

 

Vad krävs för att få bukt med problemen?

– Polisen har sitt uppdrag och andra myndigheter har andra uppdrag och vi samarbetar för att komma åt problemet, säger Carin Wiklund.

Det handlar exempelvis om samverkan med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och kommunen. 

– Vi måste få en gemensam bild att jobba efter. Då tror jag att det vänder, säger Magnus Lovenlund.

 

Och polisnärvaron handlar inte heller bara om de två. 

– Utredningssidan inom polisen har jobbat hår och många brottsaktiva har också lagförts. Om det funnits otrygghet under vissa tider har vi även kunnat ta hit ordningspoliser, säger Magnus Lovenlund.

– Vi har en känsla av att det har blivit lugnare och det är också det vi får höra från Bolidenborna, tillägger Carin Wiklund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fastighetshärvan

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Bolidenkvinnan kvar i häktet – mycket tyder på en ny fällande dom • Advokaten: ”Hon är jättebesviken”

Bolidenkvinnan kvar i häktet – mycket tyder på en ny fällande dom • Advokaten: ”Hon är jättebesviken”
Visa fler
Läs mer!

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Boliden satsar hårt på IT-säkerhet – har rekryterat en ”ethical hacker”: ”Det får inte hända att vi tappar kontrollen”

Boliden satsar hårt på IT-säkerhet – har rekryterat en ”ethical hacker”: ”Det får inte hända att vi tappar kontrollen”
Visa fler
Ämnen du kan följa