Mystisk brevlåda leder till organiserad brottslighet

Varför har företag med hemvist i Norr- och Västerbotten en brevlåda på Södermalm i Stockholm? Norrans granskning av fastighetsaffärer i Boliden och Burträsk leder till en koppling till organiserad brottslighet.

Boliden 17 maj 2021 19:00

När Norran går igenom bolagsinformation om tre av bolagen som förekommer som köpare och säljare av fastigheter i Boliden och Burträsk visar det sig att de har samma c/o-adress på Ringvägen 100, nionde våningen, i Stockholm. 

Norran gör en snabb kontroll av företaget som står registrerat på c/o-adressen. Här kallat Redovisningsbolaget. De har en fin hemsida och Facebooksida som ger ett trovärdigt intryck. Bakom Redovisningsbolaget står en kvinna med ett namn som klingar ryskt. Företaget ska enligt uppgift ha fyra anställda och syssla med skatterådgivning, affärsutveckling, juridik, utbildning och redovisning. Kvinnan som frontar företaget är även styrelsesuppleant i ett av fastighetsföretagen som äger fastigheter i Burträsk. Visst väcker hänvisningarna till adressen i Stockholm en del funderingar, men informationen läggs till sidan medan vi fokuserar på andra delar av granskningen. 

 

Men av en tillfällighet aktualiseras adressen en vecka senare. Vi blir uppmärksammade på att Redovisningsbolaget har kopplingar till ett företag som förekommit i ett reportage av Uppdrag granskning om misstänkt penningtvätt. Det företag som granskas där – Snabb Trade Scandinavia HB – är numera likviderat. Men Norrans efterforskningar visar att det kan kopplas till en c/o-adress till ett annat företag, i vilket kvinnan med det ryska namnet och hennes bolag är bolagsmän. Det företaget har i sin tur adressen Ringvägen 100, 9 trappor. 

I Uppdrag gransknings program framgår att Snabb Trade Scandinavia HB ingår “i ett globalt nätverk som kopplar ihop oligarker, organiserad brottslighet och politisk korruption med den svenska storbanken SEB.” 

Norran ringer Redovisningsbolaget och kvinnan som har det, men ingen svarar. Istället sms:ar vi att vi önskar en intervju om de norrländska företag hon upplåter adressen åt. Till slut återkopplar hon via mejl. 

Hon skriver att hon är upptagen med årsredovisningar till sista juni och därför tar hon inga samtal eller träffar under den tiden och vill heller inte få besök på kontoret. 

”Just nu jag är jätteupptagen så vi kan tar det skriftligt”, skriver hon. 

Företaget hon driver har 120 kunder och adressabonnemang är något de erbjuder, meddelar hon. Åt ett av företagen på vår lista sköter hennes företag i dag löpande bokföring. De två andra är vilande.  

Experter jag pratat med anser att upplägget de sysslar med är misstänkt. Hur ser du på det? 

”Vem bedömer vad som är en seriös affär eller inte? Finns det regler att hus ska säljs två gånger eller tio gånger per år?”, skriver hon. 

Enligt henne gör Redovisningsbolaget kontroller på företagen via Creditsafe, och hon skickar även med utdrag därifrån. De visar att samtliga tre företag signalerar hög risk när det gäller kreditvärdighet. 

Norran: Vi ser att ni också är involverade i ett företag, där Snabb Trade Scandinavia har sin utdelningsadress. Snabb Trade Scandinavia har granskats i Uppdrag granskning som visat en koppling till organiserad brottslighet. Enligt penningtvättlagstiftningen måste man ha kännedom om ett bolag om man upplåter sin adress till dem.  

Borde du inte ha koll på detta? 

“För detta ärende gäller bara utdelningsadress och posthantering. Ärendet är avslutat förra året”, svarar hon. 

Norran ställer fler frågor och får en återkoppling där hon påpekar att det inte finns några kopplingar mellan Snabb Trade Scandinavia och företagen i Norrans granskning. Norran påpekar att kopplingen är Redovisningsbolaget. 

Hon skriver då att Snabb Trade Scandinavia är avvecklat och att c/o-adressen går till en postbox som inte har med hennes verksamhet att göra. Syftet är bara att kunna hantera post från företag. Kvinna skriver även att hon gjort en kontroll av Snabb Trade Scandinavia och att det inte finns några misstankar mot företaget. 

”Jag anser att dina åsikter är missvisande och accepterar inte dem.” 

Norran skriver att de tre företagen i norr skulle kunna misstänkas för oegentligheter och att det är intressant att de har brevlåda hos ett företag med kopplingar till andra penningtvättupplägg. 

“Du kan välja att misstänka vem du vill men jag misstänker inte företag som inte har frågor från Skatteverket eller Finansinspektionen eller Polisen. En brevlåda kan vara var som helst och det faktum att företag hyr brevlåda på någon adress betyder ingenting”, skriver hon.

Penningtvättslagen

Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Utan tillräcklig kännedom om kunden får ett företag inte etablera eller upprätthålla en affärsrelation eller utföra enstaka transaktioner.

Källa: Riksdagen/Finansinspektionen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fastighetshärvan

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Ny dom i fastighetshärvan i dag – Bolidenkvinnans straff skärps

Bolidenkvinnan kvar i häktet – mycket tyder på en ny fällande dom • Advokaten: ”Hon är jättebesviken”

Bolidenkvinnan kvar i häktet – mycket tyder på en ny fällande dom • Advokaten: ”Hon är jättebesviken”
Visa fler
Ämnen du kan följa