Bro över dammen vid Båtfors kraftstation avstängd

Skellefteå Kraft ska utföra arbete på dammen vid Båtfors kraftstation, väster om Boliden.

Boliden 29 november 2021 09:59

Dammsäkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas på dammen och därför kommer bron att vara avstängd för fordonstrafik från måndag, 29 november, till maj 2022. 

Båtfors kraftstation är en av Skellefteå Krafts tolv anläggningar i Skellefteälven, och den sjunde största sett till normal årsproduktion.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa