Bolidens hälsocentral utan läkare under en period

Under drygt två veckor kommer Bolidens hälsocentral att stå helt utan läkare och akuta läkarbesök hänvisas till Heimdalls och Erikslids hälsocentraler i Skellefteå.

Boliden 30 september 2021 08:02

Bolidens hälsocentral är helt beroende av hyrläkare och under vecka 40 och 44 samt måndagar vecka 46 och 47 kan inget upphandlat bolag som Region Västerbotten köper tjänsten av tillhandahålla läkare. Andra hälsocentraler i Skellefteå har dessutom lägre läkarbemanning i höst vilket innebär att det enligt regionen inte går att omfördela resurser.

– Vi ser tyvärr ingen möjlighet till det i dagsläget. Bristen på hyrläkare påverkar hela Skellefteåområdet, säger Sonja Sundqvist, verksamhetschef, primärvårdsområde väst, i ett pressmeddelande.

Sjuksköterskemottagningen på hälsocentralen påverkas inte och kommer att hålla öppet för patienter som vanligt. Även primärvårdsmottagningen i Jörn kommer att vara öppen. 

– Det är samma upplägg som gällde under sommaren. Det är inte optimalt men det finns en vana i Boliden att bedriva en sådan verksamhet på ett patientsäkert sätt. Jag känner mig helt trygg i det, säger Sonja Sundqvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa