Skelleftepolisen slog till mot restaurangen mitt i natten: ”Finns misstankar om brott mot två lagar”

Natten mellan fredag och lördag gjordes en samlad insats från fyra olika myndigheter, däribland polisen, mot restaurangen Taj Mahal i Skellefteå. ”Det har upprättats två anmälningar om misstänkta brott”, säger Lars Westermark, chef för polisen i Skellefteå.

26 september 2018 16:00

Norran har med start tisdag kväll berättat om verksamheten vid restaurangen Taj Mahal på Nygatan i Skellefteå.

Här är två av dessa artiklar:

Natten mellan fredag och lördag förra veckan gjordes en riktad insats mot restaurangen.

– Det vi då gjorde var en tillsyn av krogverksamheten. Detta är något som regelbundet görs, bland annat när det handlar om nyetableringar eller att det blir känt för olika myndigheter att restaurangen har ändrat på sitt utbud på något sätt.

– Liknande tillsyn görs också regelbundet på krogar som inte ändrat i verksamheten. Det är ett sätt att exempelvis se till att serveringstillstånd efterföljs, kontrollera brandskydd samt eventuella ordningsstörningar, fortsätter Lars Westermark, chef på lokalpolisområde Skellefteå.

Vid fredagsnattens kontroll av Skellefterestaurangen deltog förutom Skelleftepolisen även personal från räddningstjänsten, skatteverket och Skellefteå kommun.

Det innebar en omfattande kontroll av allt från hur servering sköttes till vad den utökade verksamheten handlade om. Vad blev följden av kontrollen?

– Restaurangen hade förändrat verksamheten utifrån vad man tidigare hade tillstånd till, och detta är något som inte har meddelats till berörda myndigheter. I lagens mening har man i detta fall anordnat dans, man har marknadsfört att det arrangeras magdans. Ett sådant arrangemang går in under bestämmelserna om att anordna en danstillställning. För detta krävs särskilda tillstånd.

Vad kan restaurangen då ha gjort sig skyldig till?

– Att på det här sättet utvidga och komplettera utbudet utan att ha de rätta tillstånden innebar att vi upprättade en anmälan om misstänkt brott mot ordningslagen. Polisen och andra myndigheter måste få vetskap om förändrad verksamhet, det handlar ju bland annat om att ordning och säkerhet ska garanteras, svarar Lars Westermark.

Utifrån vad de olika myndighetspersonerna upptäckte vid fredagsnattens kontroll upprättades också en anmälan om misstänkt brott mot alkohollagen.

Sådana brott kan exempelvis handla om att servera alkohol till överförfriskade personer eller att alkohol serveras sent på natten som inte omfattas av det alkoholtillstånd som kommunen medgivit.

Gav polisens kontroll av verksamheten några andra brottsmisstankar?

– Nej, utifrån vad som kunde kontrolleras var det nämnda misstankar om brott mot dessa två lagar som upprättades. Ingenting kring själva verksamheten – där man inte varit särskilt diskreta i sin marknadsföring på sociala medier om att det handlat om striptease – upptäcktes som kunde antyda någon annan form av brottslig verksamhet som kunde kopplas till förändringen av restaurangens utökade utbud, säger Lars Westermark.

På onsdagen meddelade det kommunala bostadsbolaget Skebo att man säger upp hyresavtalet med ansvariga för restaurangen.

Påverkar det polisens utredning om eventuella brott mot ordnings– och alkohollagen?

– Nej, det gör det inte, där kommer sedvanliga utredningsåtgärder att utföras oavsett vad som händer med restaurangen och dess verksamhet, svarar Lars Westermark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Berggren

Ämnen du kan följa