Personrånen har tredubblats i Skellefteå: ”Brottsoffer har förts bort i jakt på kontanter”

Polisen i Skellefteå ser ett hårdare klimat bland kriminella och missbrukare. Under 2019 tredubblades antalet anmälningar om personrån – och i nästan samtliga fall kopplar polisen det till att kriminella angriper personer som de sedan tidigare är bekanta med. ”Vi ser en ökad råhet där offren ibland har förts iväg för att tvingas hämta ut pengar”, säger polischefen Lars Westermark.

25 januari 2020 08:01

Här kan du läsa flera berättelser från de som utsatts för hot, våld och personrån i Skellefteå det senaste året:

Offren som rånats, hotats och misshandlats: Så berättar de om rädslan, våldet och skadorna

När Norran möter Lars Westermark och Lars Persson, chef respektive ställföreträdande chef för lokalpolisområde Skellefteå där även Norsjö och Malå ingår, lyfter de först fram positiva siffror när det gäller brottsstatistiken för 2019.

Kraftig minskning

– Under 2019 anmäldes 9 813 brott inom lokalpolisområdet. Siffran för 2018 var 10 802 anmälda brott, vilket innebär en minskning med cirka nio procentenheter. Det är självklart siffror som är glädjande, säger Lars Persson.

– Några av brotten som minskat är olika slags våldsbrott, butiksstölderna har sjunkit med det dubbla på fyra år ner till 282 anmälningar, likaså har stöldbrotten totalt minskat med nästan 100 anmälda brott. Även färre sexualbrott och ofredanden anmäldes i fjol jämfört med 2018, tillägger han.

Här kan du läsa mer om minskningen av våldsbrotten i Skellefteå:

Efter attacken mot kvinnan på dansgolvet: Polisens besked om våldsbrotten i Skellefteå

Under åren 2018 och 2019 har sammanlagt 324 personer i Skelleftebygden anhållits efter beslut av åklagare. Av dessa begärdes 134 personer häktade och det stora flertalet blev också häktade av tingsrätten.

– Av de som häktats de här åren har de flesta en bakgrund i kriminalitet och missbruk. Det är också ett led i polisens riktade satsning här i Skellefteå på att snabbt få stopp på den brottslighet som de här personerna utför, säger Lars Westermark.

Många polisåtgärder

– Det sker allt från snabba och korrekta förstahandsåtgärder när ett brott inträffat, till att kartlägga och analysera den lokala brottsligheten. Det förutsätter också en god samverkan med åklagarna och att polisen snabbt kan presentera tillräckligt med bevisning för att åklagaren ska gå vidare till häktning, fortsätter han.

Att väldigt många yrkeskriminella i Skelleftebygden har gripits, åtalats och dömts antingen till fängelse eller vård under 2019, är enligt polischeferna i Skellefteå en av orsakerna till att vissa typer av brott minskat under året.

– Vi pratar om en grupp livsstilskriminella som i många fall begår brott nästan varje dag: allt från hot, misshandel och stölder till narkotikabrott och olika brott ute i trafiken, säger Lars Westermark.

– När dessa personer hamnar i fängelse en kortare eller längre tid så är det fullt rimligt att det avspeglar sig i brottsstatistiken, tillägger han.

Mycket stor ökning

Att våld, hot och angrepp inom de kriminella kretsarna har ökat visar också Skelleftepolisens statistik när det gäller anmälda personrån under 2019.

Det gångna året anmäldes 21 personrån inom lokalpolisområdet. Den siffran är tre gånger så stor jämfört med året innan.

Här kan du läsa några av Norrans artiklar om personrån under 2019:

Offret rånades utanför kyrkan: ”Jag blev sparkad – pengarna bara flög iväg”Våldsamt personrån – mitt på dagen: ”De tog min telefon, ni måste ta dem!”Ännu ett personrån i Skellefteå: Offret attackerades utomhus med våldRånades två gånger – drogs in i bil: ”Vi kapar av dina händer”

De allra flesta personrånen sker av kriminella som angriper personer som de, på olika sätt, är bekanta med eller åtminstone känner till sedan tidigare.

– Om man själv inte är kriminell eller missbrukare men ändå rör sig i kriminella kretsar – allt från svarttaxi till privata fester – så ökar plötsligt risken att utsättas för exempelvis ett personrån. Men att som ”tredje person” vara ute på stan och plötsligt bli rånad, det är mycket ovanligt i Skellefteå, påpekar Lars Persson.

Händelsen på söndagskvällen den 23 juni, då en 17-åring knivskars efter ett rånförsök i närheten av Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå, är ett undantag där offer och gärningsman sedan tidigare inte känner varandra.

Här kan du läsa mer om detta drama:

Andreas talar ut om våldsdådet på Anderstorp: ”Vill ha upprättelse”

Frågan är då, hur ser polisen på den mycket stora ökningen av personrån, vad beror detta på?

Ja, sett till inblandade personer så finns det ofta en gemensam nämnare: narkotika.

Det kan handla om allt från att en eller flera gärningsmän är kraftigt påverkade av droger (eller alkohol) när personrånen genomförs, till att verkliga eller påhittade skulder ska regleras eller att någon ska straffas, så kallad bötning, till följd av bråk om flickvänner, svartsjuka eller kränkningar.

Att lämna över plånboken löser numera inga problem, ingen har ju pengar på sig. Därför ökar antalet fall där folk, genom våld och hot, förs iväg för att tvingas göra ett kontantuttag.

Har det blivit tuffare inom kriminella kretsar eller är man bara mer benägen att anmäla?

– Dels ser vi på statistiken att tre gånger så många personrån har anmälts till polisen, dels så ser vi via polisens informationsflöde att det även finns en ökning av icke anmälda brott, säger Lars Westermark.

– Det här är ju en typ av brott som oftast inte anmäls till polisen, det finns ett stort mörkertal kring rån, utpressning, olaga frihetsberövanden samt övergrepp i rättssak, alltså att hota någon så att denne inte gör en polisanmälan, fortsätter han.

Men varför denna ökning av personrån inom kriminella kretsar i Skellefteå?

– De senaste årens satsning på att bekämpa yrkeskriminella och narkotikahandeln har gjort att vi ökat beslagen när det gäller stöldgods och droger i Skelleftetrakten. Detta gör att det uppstår skulder hos många som i sin tur ska betalas på något sätt. Då ökar också våldet och hoten inom dessa kretsar.

– Ta exempelvis de många stora narkotikabeslag som polisen i Skellefteå har gjort de senaste åren, där finns det personer som är skyldiga hundratusentals kronor. Stora volymer narkotika köps inte kontant utan på löpande redovisning. Det blir en skuldspiral med alla dess konsekvenser som nu avspeglas i brottsstatistiken, avslutar Lars Westermark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa