Bloddroppen som fällde Amir Amiri – och övrig bevisning: ”Hade goda möjligheter att besinna sig”

Amir Amiri, 21 år, döms för mordet på en äldre kvinna i Norsjö i oktober. Påföljden blev fängelse i 14 år, det meddelade Skellefteå tingsrätt i tisdagens dom. Men rätten var inte enig, en nämndeman ville fria.

27 mars 2018 11:08

Detta innebär att Skellefteå tingsrätt, inom loppet av mindre än fyra månader, har meddelat två morddomar som berör Norsjö.

Fredagen den 10 november dömdes 34-årige Greger Boman för mordet på sin pappa till 18 års fängelse, en dom som vunnit laga kraft.

Den 28 februari hölls den sjätte och sista förhandlingsdagen mot Amir Amiri, som åtalats för att ha mördat en äldre kvinna i ett soprum på Åkargatan i Norsjö lördagen den 14 oktober.

Efter en omfattande genomgång av den skriftliga och tekniska bevisningen, ett flera timmar långt förhör med den misstänkte samt över 30 vittnesförhör med främst Norsjöbor men även poliser och medicinsk expertis, pläderade åklagare Petra Lundberg, målsägandebiträdet Urban Rönnblom och försvarsadvokat Linda Sundlöf i påföljdsfrågan.

”Försvårande omständigheter”

– Det föreligger flera försvårande omständigheter. Mordet har skett mot en äldre, försvarslös kvinnan i närheten av hennes hem. Det har varit ett omfattande våld och ett utdraget förlopp på en undanskymd plats.

– Jag menar att straffvärdet är 18 års fängelse, men eftersom den åtalade var under 21 år när brottet inträffade så yrkar jag på 14 års fängelse. Han ska också efter avtjänat straff utvisas ur landet med förbud att återvända, fortsatte Petra Lundberg.

Här är tidslinjen som visar hur Amir Amiri rörde sig i Norsjö samhälle i samband med mordet:

– Min klient ska frikännas, han var inte närvarande i soprummet när kvinnan mördades. Tidsmässigt går det inte att få ihop, och det kan inte heller uteslutas andra gärningsmän. Men om han fälls för brottet ska det bedömas som ett dråp. Det handlar det om den nedre skalan, där domstolen sedan ska beakta att han är under 21 år när händelsen inträffade, menade Amir Amiris advokat Linda Sundlöf.

Fängelse i 14 år

Samma dag kom Skellefteå tingsrätt med beskedet: Amir Amiri ska kvarbli i häkte, han är alltjämt på sannolika skäl misstänkt för mordet. Det var en tydlig signal om en fällande dom.

En månad senare meddelade alltså Skellefteå tingsrätt på tisdagen domen. Han döms för mord till 14 års fängelse.

Efter avtjänat straff ska han utvisas ut landet ”och förbjuds att återvända hit”, står det i domen.

Åklagare Petra Lundberg, som på förmiddagen befann sig i Lycksele tingsrätt, säger när hon får beskedet om den fällande domen och längden på fängelsestraffet:

– Spontant är min reaktion att Skellefteå tingsrätt har delat min uppfattning både vad gäller bevisläget och vad som var en lämplig påföljd. Jag yrkade på 14 års fängelse.

– Naturligtvis är jag nöjd över domen, som jag ska läsa under eftermiddagen. Med tanke på det mycket omfattande arbete som lagts ned på den här mordutredningen, är den fällande domen också ett kvitto på det arbetet, tillägger Petra Lundberg.

Finns vissa tidsskillnader

I domen konstaterar tingsrätten att det finns vissa tidsskillnader kring när den äldre kvinnan syns vara på väg hemåt efter ett besök på Ica, vilket också advokat Linda Sundlöf framförde i sin slutplädering.

Under rubriken ”Tidsaspekter på Amir Amiris förehavanden” konstateras vidare att det inte finns någonting i utredningsmaterialet som motsäger att han av tidsmässiga skäl inte skulle kunna vara gärningsman.

Han har också setts nära soprummet av två bildäcksbytande vittnen bara minuterna innan det hörs skrik och glaskross från området vid soprummet – och då hade 21-åringen lämnat parkeringsplatsen vid Medan och var inte längre synlig för vittnena.

Åklagarens bevisning visar också, enligt tingsrätten, att 21-åringen hade en mycket dålig ekonomi vid den här tidpunkten, bland annat utifrån att det fanns bara några kronor på hans bankkonto samt hans ”desperata beteende” när han besökte kommunkontoret och bad om ekonomiskt stöd.

Vissa tecken på brottsplatsen – offret hade sitt Ica-kort i ena handen och det låg sedlar på golvet – tyder på ett rånmotiv. Vissa värdesaker fanns kvar, vilket möjligen kan tala mot ett rånmotiv, påpekas i domen.

”Det skulle dock kunna bero på att gärningsmannen främst var intresserad av kontanter eller såg sig tvungen att genast lämna soprummet på grund av upptäcktsrisk”, står det vidare i domen.

Vidare påpekar tingsrätten att det förekommit olika uppgifter om vad Amir Amiri samma dag ska ha sagt sig känna till om händelsen i soprummet, att en person påträffats mördad. Men rätten drar inga ”säkra slutsatser” om vad 21-åringen egentligen kände till om mordet.

Att Amir Amiri inte i det första polisförhöret berättade att han bytt kläder, att dessa hittades rena i ett torkrum någon dag efter mordet samt att kan knappast kan ha fått så mycket hundlukt på kläderna som han påstått, visar att han har velat dölja att han bytte kläder strax efter mordet, skriver också tingsrätten. Han bedöms också ha gjort sig av med de skor har bar under den första delen av dagen (dessa skor har aldrig återfunnits av polisen).

Om den enskilt viktigaste bevisningen, att mordoffrets blod hittades på en socka som tillhörde Amir Amiri och som låg i dennes lägenhet, konstaterar tingsrätten att ingenting tyder på att han – sedan ambulanspersonalen kom till platsen – kommit nära den döda.

”Det är svårt att finna någon annan förklaring till blodet på Amir Amiris socka än att han varit inne i soprummet tidigare”, konstateras i domen.

Rättegången visade inte att det fanns några konkreta belägg, utifrån flera vittnen som hördes, att det fanns någon tänkbar alternativ gärningsman.

När tingsrätten väger in alla dessa omständigheter är det därför ”ställt bortom rimligt tvivel” att 21-åringen var den som mördade den äldre kvinnan i soprummet.

I domen påpekas att utredningen visar att det har varit ett ”utdraget förlopp av handgemäng och våld i samband med det dödliga som sannolikt pågått några minuter.

”Han har haft goda möjligheter att besinna sig och avbryta händelseförloppet men så har inte skett. Det finns inga omständigheter som kan medföra att gärningen ska bedömas som mindre grov, han ska därför dömas till mord”, sammanfattas det också.

Straffvärdet är 16 års fängelse, mordet har skett mot en äldre kvinna i närheten av hennes hem, ett relativt utdraget förlopp och har inte föregåtts av någon konflikt eller provokation. Att han var strax under 21 år innebär att straffet kortas med två år, skriver Skellefteå tingsrätt avslutningsvis.

Rätten var dock inte enig, en nämndeman ville fria 21-åringen och hänvisade till uppgifter som antytt att kvinnan kom till soprummet vid 13.05-tiden, vilket enligt nämndemannen gör det tveksamt om Amir Amiri kunnat hinna till platsen och varför kvinnan ska ha stannat där så länge.

Nämndemannen menar att 21-åringens blodspår om ena sockan ”är besvärande men inte tillräckligt för att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel att han är skyldig”.

Här nedan Norrans webb-tv-inslag från i höstas om hur den äldre kvinnan rörde sig i Norsjö samhälle timmen före mordet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa