Många bokföringsbrott – åtalade slipper fängelse

Mannen döms för sju bokföringsbrott och sex fall av försvårande av skattekontroll, kvinnan för sex fall av liknande brottslighet. Men båda slipper fängelse.

9 maj 2015 09:00

Mannen som åtalats för flera brott har nu passerat två rättsinstanser.

Det började med att Skelleftebon dömdes i december i fjol vid Skellefteå tingsrätt för sju fall av bokföringsbrott och sju fall av försvårande av skattekontroll, vilket berörde flera bolag. Påföljden blev fängelse i två månader.

55-åringen förnekade brott och menade att han inte haft något brottsligt uppsåt och haft godtagbara ursäkter av hälsoskäl.

Domen överklagade till hovrätten som nu gjort sin bedömning. Domstolen menar att mannen begått totalt 13 fall av ekonomisk brottslighet.

Döms till villkorligt

Däremot bedöms valet av påföljd på ett annat sätt. 55-åringen döms av hovrätten till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.

Straffvärdet är tre månaders fängelse, menar hovrätten, men påpekar i domen att 55-åringen är beredd på att göra samhällstjänst.

Utredningen tog lång tid

I domen konstateras också att det har tagit lång tid att bli klar med utredningen och väcka åtal.

Den 68-åriga kvinnan har hittills bara fått sin sak prövad av tingsrätten i Skellefteå.

Arbetat med två bolag

Hon dömdes nyligen för tre fall av bokföringsbrott och tre fall av försvårande av skattekontroll till villkorlig dom och 150 dagsböter.

Det handlar om brott som begåtts i samband med arbetet i två bolag.

Kvinnan: ”Jag är oskyldig”

”Jag har inte begått några brott och åtalet ska läggas ned”, förklarade kvinnan vid rättegången.

Men tingsrätten dömer henne och påpekar det allvarliga i att hon använt sig av falska underlag i bokföringen.

Därför inte fängelse

Kvinnans hälsa, bolagens verksamhet, att hon tidigare är ostraffad och ingen risk för nya brott, gör dock att tingsrätten inte väljer ett fängelsestraff.

Straffvärdet för brottsligheten ligger enligt tingsrätten bedömning på ett par månaders fängelse.

Det finns flera skäl till att slippa fängelsetrots att brottet borde innebära fängelsestraff.

Mycket ska till innan någon under 18 år döms till fängelse. Där är sluten ungdomsvårdmest ingripande påföljd. Upp till 21 år är domstolarna restriktiva med fängelsestraff.

Hälsa eller ålder kan bidra till en annan påföljd än fängelse, och allvarligt psykiskt sjukapersoner döms inte till fängelse.

Om den rättsliga processen dragit ut på tiden kan detta bidra till att den åtalade slipper fängelse. Att man är ostraffadeller bidrar till att brottet klaras upp kan också vägas in.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa