Bjuder in Sametingets rennäringsnämnd till Malå

Malå sameby och Malå kommun har bjudit in Sametingets rennäringsnämnd för att diskutera hur näringen ska bedrivas när samebyn måste minska antalet renar.

5 mars 2019 15:51

Som Norran tidigare berättat har Malå sameby ålagts att minska sina arealer och antalet renar, en nedskärning som innebär stora konsekvenser för renägarna i området.

Nu har samebyn, tillsammans med kommunen, bjudit in Sametingets rennäringsnämnd till ett möte i Malå. I ett pressmeddelande skriver kommunen att man hoppas på ett samtal om de möjligheter och utmaningar som råder för Sveriges sydligaste skogssameby.

För samebyns del handlar det om på vilket sätt man kan behålla och utveckla rennäringen utifrån de nya förutsättningarna. Ur kommunens perspektiv handlar det om att säkerställa en långsiktigt hållbar rennäring som en viktig del i kommunens näringsliv. Dessutom är näringen viktig för att utveckla Malå som samisk förvaltningskommun.

I sin inbjudan skriver Malå samebys ordförande Peder Lundberg och kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson att de ser fram emot en dialog om möjligheterna till en mötesplats i Malå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa