Bittra yttranden om Uljabuouda

Frågan om Uljabuoudas framtid har blivit en infekterad sak. Yttrandena kring Skellefteå Kraft AB:s ansökan om tillstånd att uppföra en testanläggning för vindkraft skräder inte orden.

21 december 2018 17:45

De befintliga vindkraftverken på Uljabuouda står där de står på felaktiga och vilseledande grunder. Det tycker Stibma vägförening, som anser att man lovade stort men höll tunt; att viltlivet inte skulle påverkas, att ljudnivån skulle vara så låg att den inte skulle störa i någon stor utsträckning, att man skulle kunna nyttja berget för rekreation. ”Hur blev det”, frågar man sig, och räknar upp många exempel på motsatsen; renar vistas inte gärna i området, örnar och andra fåglar flyger ihjäl sig i de snurrande rotorbladen, skyltar varnar för att vara i området på grund av iskastning. Folk avvisas från området av personal uppe på berget, oljud gör att man ogärna vistas i närheten.

Baggböleri

Racksunds byaförening känner sig precis som Stigma förda bakom ljuset redan vid uppförandet. Man kallar i sitt yttrande Skellefteå Krafts agerande för en typ av baggböleri:

”Man har reglerat Skellefteälven och förstört fiske och båtfart, vilket drabbar Racksund hårt. Nu vill man ytterligare göra stora miljöintrång för att skapa vinster till Skellefteå. Det är direkt omoraliskt. Experiment med större vindkraftverk kan man bygga i den egna kommunen.”

Man skriver också att byborna påverkades påtagligt under uppförandet av verken av tung trafik genom byn, och att ingen kompensation kom byborna till gagn.

”En ansökan om 5 000 kronor till byaföreningens byakåta avslogs med hänvisning till att medel saknades.”

”Sluta sko sig”

Från Bellonäs skriver man att om man fått frågan förra gången det skulle byggas, skulle man ha gjort allt för att stoppa projektet. Man anser sig ha fått utsikten förstörd, och tycker liksom Racksund att Skellefteå Kraft ska sluta sko sig på Arjeplog och bygga sina kraftverk närmare Skellefteå.

”Man har gjort Skellefteå till Sveriges rikaste kommun på Arjeplogs bekostnad.”

En hemmansägare som har mark som ligger inom 400 meter från närmaste verk ställer sig frågan vad som händer om ett vindkraftverk havererar 300 meter upp i luften. Var landar vingarna?

”Den kommande verksamheten innebär att vi helst inte ska beträda vår fastighet vintertid (…) en aspekt som man förmodligen inte tar ställning till är värdeminskningen. Vem vill köpa en skogsfastighet och titta upp på 300 meter höga vindkraftverk? Förmodligen ingen.”

Ersättning

Hemmansägaren vill att Skellefteå Kraft ska föra dialog med dem om ersättning i någon form. Inlösen, byte av mark eller årlig pengaersättning kopplad till fastigheten.

Innan den 27 december ska yttranden kommit miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen till handa. Den 19 december har fyra av 16 på sändlistan inkommit med yttranden. Skellefteå Kraft vill inte föregå processen och avvaktar att kommentera kritiken tills alla yttranden är sammanställda.

– Vi är medvetna om att det finns synpunkter kring verksamheten på Uljabuouda och dessa samlas nu in via länsstyrelsen i Norrbotten. Efter den 27 december kommer samtliga synpunkter sammanställas och bemötas. Syftet med testanläggningen är att ge förutsättningar för branschen att utveckla vindkraften och därmed bidra till omställningen i samhället till förnybara energikällor. Verksamheten på Uljabuouda säkras med de arbetstillfällen det ger och Arjeplog stärker sin roll som testkommun, säger Mimmi Jonsson, pressekreterare på Skellefteå Kraft.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa