Befolkningsökning: Den största på över 25 år – ”Glad men inte förvånad”

Skellefteå kommuns invånare har ökat med 457 stycken. Det är den största befolkningsökningen på över 25 år.

21 februari 2018 12:32

2017 har inneburit den största befolkningsökningen i Skellefteå sedan mellan 1989 och 1991, enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB)

– Jag är glad men inte förvånad. Det byggs mer i Skellefteå nu än vad det har gjorts på 25 år och vi har en ökande efterfrågan på handel, restauranger och service. Trycket från investerare är högt, säger kommunalråd Lorents Burman.

Totalt har det blivit 457 nya invånare i kommunen.

– För att hålla den positiva trenden levande är det viktigt att vi ligger i framkant och ser vilka behov som finns och kommer, samtidigt som vi hanterar utvecklingstakten förnuftigt och inte förhastar oss, säger Lorents Burman.

Kristina Sundin Jonsson, kommunchef, håller med om att framförhållningen är viktig.

– Vi ser att företag vill etablera sig här och vi behöver sätta stort fokus på kompetensförsörjning, både genom utbildning och inflyttning. Det behövs också för att säkra framtida behov inom skola, vård och omsorg, säger hon.

Lorents Burman lyfter kommunens arbete för att locka etableringar inom näringslivet.

– Vi bygger skolor och satsar kraftigt på att tillgodose bostadsbrist i Skellefteås centrala delar, säger han.

Kommunen har ett uttalat mål att nå 80 000 invånare till 2030. Enligt SCB:s statistik var totalt 72 723 personer folkbokförda i kommunen i slutet av 2017. För att nå målet krävs 7 277 nya invånare de kommande åren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa