Avgörande om vattnets framtid

Vattenmyndigheten för Norrbotten och Västerbotten inleder i dag sin kommunturné med start i Arjeplog.

26 januari 2015 21:43

På dagordningen står bland annat samråd för nya sexårsprogrammet för tiden 2015-2021.

Förslag till åtgärder kommer att diskuteras för att vattnet i de två nordligaste länen ska bli bättre på alla sätt och vis.

Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag på Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer och Åtgärdsprogram med Miljökonsekvensbeskrivning. Där beskrivs hur våra vatten mår, vilka vatten som behöver åtgärdas och vem som behöver vidta åtgärder. Vattenmyndighetens samråd pågår under perioden från den 1 november 2014 till 30 april 2015. Under denna period hoppas myndigheten att kommunpolitiker, tjänstemän, verksamhetsutövare och allmänhet ska medverka och diskutera Vattenmyndighetens arbete och genomförandet av åtgärder i vatten.

Vattenmiljömyndighetens ”Förslag till åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt” på över 300 sidor innehåller undersökningar och utredningar som visar vattnens status på många sätt, exempelvis om de är förorenade, påverkade, försurade eller reglerade.

I förslaget konstateras också att kommunerna behöver inventera, planera och genomföra åtgärder mot vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur, vid vägpassager över vatten, i det kommunala vägnätet.

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa