Viktigt att fler unga får prova på att starta eget

Sannolikheten att bli egenföretagare ökar med cirka 20 procent för de elever som drivit ett UF-företag.

Debatt 31 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svenska företag, små som stora, är motorn i jobbskapandet.

Coronapandemin har medfört många utmaningar och kommer sannolikt att förändra arbetsmarknaden.

Utanförskapet har ökat under krisen. Unga människor är en grupp som drabbats särskilt hårt.

Sedan pandemins inledningsskede har andelen unga som varit arbetslösa i sex–tolv månader ökat med 37 procent.

En bra skola är avgörande för unga människors jobbmöjligheter. Nu behövs insatser som förbättrar kunskapsresultaten i grundskolan och leder till att fler elever lämnar gymnasieskolan med examen.

Arbetsmarknadens behov behöver bli mer styrande för utbudet i gymnasieskolan. Det är också viktigt att fler unga får prova på att utveckla sitt entreprenörskap, sina företagsidéer och starta eget.

Under det senaste läsåret har 34 676 gymnasielever (31 procent) drivit så kallade UF-företag där eleverna under ett år får starta, driva och avveckla ett eget företag.

Entreprenörskap behövs i nya företag, i befintliga små och stora företag och i offentlig verksamhet.

Alla som driver UF-företag blir inte företagare men det behövs entreprenörer överallt.

Forskningsrapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap” visar att de positiva effekterna på de elever som drivit ett UF-företag är många. De istartar  högre utsträckning eget företag, når oftare chefspositioner, har högre lön och en bättre etablering på arbetsmarknaden.

Forskningen visar att sannolikheten att bli egenföretagare ökar med cirka 20 procent för de elever som drivit ett UF-företag.

Skolans roll i att lära unga om entreprenörskap är viktig. I läroplanen för gymnasieskolan står det att ”skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande.”

Det är utmärkt, men det räcker inte: Det bör bli självklart för kommuner att erbjuda undervisning i entreprenörskap enligt en modell där man startar, driver och avvecklar ett företag. För kommunledningar med ansvar för att skapa en livskraftig arbetsmarknad på orten kan den positiva effekten göra stor skillnad.

Att själv prova på att starta och driva företag har visat sig vara det bästa sättet att få fram ett högkvalitativt entreprenörskap.

Genom att ge alla gymnasieelever möjlighet att driva UF-företag inom ramen för sin gymnasieutbildning kan vi förbättra framtidens företagande, öka antalet arbetsgivare och ge unga ökad kontroll över sin framtid.


Ämnen du kan följa