Varför får bussar dispens vid parkering?

Varför får busschaufförer lov att parkera på ett sätt som bilister inte får?