Trygghetslarmen i Skellefteå kommun fungerar igen

Under en dryg vecka har det varit problem med trygghetslarmen – nu fungerar de igen.