Stärk ekonomin för Sveriges pensionärer

Moderaterna har föreslagit sänkt skatt för alla pensionärer i samma omfattning som vi sänker skatten på arbetsinkomster.

Sverige 2 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den som ett helt arbetsliv har varit med och byggt Sverige starkt måste känna att det lönat sig. Att pensionen räcker till.

Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop.

Moderaterna har konkreta förslag på hur pensionärernas ekonomi kan stärkas.

På sikt skapar en starkare ekonomi och fler i arbete förutsättningar för en positiv utveckling av pensionerna.

Men det finns också ett stort värde i att omgående ge Sveriges pensionärer större ekonomiska marginaler.

Omkring 2,2 miljoner svenskar lever i dag på pension. Av dem räknas drygt 300 000 som fattigpensionärer, en majoritet av dessa är kvinnor.

Det är bra att det finns en politisk överenskommelse om att stärka grundskyddet i pensionssystemet.

Men mer måste göras för att stärka pensionärernas ekonomi.

Sänkt skatt på pension är en viktig del i det. Moderaternas skattesänkning för pensionärer är fyra gånger så stor som regeringens.

Det möjliggör skattesänkningar även för lägre pensioner och att vi moderater till skillnad från regeringen vill ta bort skillnaden i beskattning mellan lön och pension under innevarande år.

Pensionsgruppen, där Moderaterna ingår, har dessutom enats om ett pensionstillägg för 2021. Förmånen riktas till dem med en allmän pension mellan 9 000 och 17 000 kronor och uppgår till maximalt 600 kronor per månad.

Moderaterna har föreslagit sänkt skatt för alla pensionärer i samma omfattning som vi sänker skatten på arbetsinkomster.

Detta innebär att den som har en pension på 20 000 kronor i månaden skulle få en skattesänkning på 400 kronor per månad.

Moderaterna är den enda garanten för ordentligt sänkt skatt på pension.

Sedan 2009 har skatten på pension sänkts med 1 500 kronor/månad för den som har en genomsnittlig pension. Tre fjärdedelar av detta har gjorts i budgetar från Moderaterna.

Det finns ett stort värde i att ge landets pensionärer större ekonomiska marginaler. Pensionen ska gå att leva på.

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten
Elmer Eriksson, länsansvarig Moderata Seniorer i Västerbotten

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skellefteå

Sven-Erik är snickaren som inte vill gå i pension

Insändare

Insändare: Räkningen för smittan hamnar hos pensionärerna

Debatt: Det räck nu, höj den allmänna pensionen

Debatt

Debatt: Belöningen för inte bli sänkta pensioner