Skellefteå kommun – ta draghjälp av tåget

Skellefteå kommun 17 oktober 2020 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är väldigt intressant att Skellefteå kommun går ut med budskapet om en hållbar utveckling samtidigt som de snabbt avvecklar kommunens omland. Eftersom kommunens kollektivtrafik är skattefinansierad borde det väl vara helt rimligt att den trafik som sker centralt, där det bor många människor med gång- och cykelavstånd, är självfinansierad av biljettintäkterna. Känslan är att landsbygdens befolkning, mer eller mindre, är med och finansierar innerstadstrafiken. 

Jag tycker det är hög tid att kommunen och Skellefteå buss öppet redovisar hur stor del av bussarnas totala körsträcka som körs med skyltningen ”ej i trafik”. Detta ska sedan kunna jämföras med hur det såg ut innan den stora bussomläggningen. Sedan är jag helt oförstående varför man inte linjesätter fram- och returkörningarna av skolbussarna, istället för att de ska gå tomma. Detta skulle förbättra tillgängligheten avsevärt i många byar.

Det är också märkligt att man i kommunen, trots medborgarförslag, inte utreder möjligheten att nyttja den elektrifierade tåglinjen, Skelleftebanan. Det är ju minst ett decennium kvar tills Norrbotniabanan är på plats och till dess ska stadens befolkning enligt alla visioner öka med ungefär 10 000 människor. 

Näst intill alla av dessa ska ha ett boende centralt, om det nu fortsätter att ”gå som tåget”.

n’Anders


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skellefteå kommun

Ny idrottsutbildning på gymnasiet – får egen byggnad

Skellefteå

Nämnd ger klartecken till ny fabrik på Hedensbyn

Ishockey

Fler får gå på AIK:s matcher – nytt besked i dag

Skellefteå

Två vägar har fått sina namn i Skellefteå

Skellefteå

Skellefteå Padel får klartecken att växa på Anderstorp

Visa fler