Region Västerbotten ska inte betala tolkarna

Incitamenten för att bli en del av samhället, kunna ta del av det och dess nyttigheter behöver stärkas på flera fronter.

Sverige 13 oktober 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverigedemokraterna vill att Region Västerbotten ska införa en avgiftstrappa för språktolk.

Kostnaderna ska språk för språk redovisas i årsbokslutet.

Det svenska språket är en viktig del i att bli delaktig i samhället. Att lära sig svenska är viktigt för den som vill utgöra en del av det demokratiska samtalet, för den som söker förvärvsarbete eller vill bedriva näringsverksamhet, likväl för den som vill kunna ta del av samhällets nyttigheter.

Risken för kommunikationsbrister i sjukvården blir mindre. En patient kan bättre redogöra för sina problem om hen talar bra svenska. Ingreppen i patientens integritet minimeras.

Att regionen ska erbjuda skattefinansierad tolkhjälp under obegränsad tid är dels kontraproduktivt vad gäller integrationen, dels en kostnad som inte bör åligga det offentliga.

När man är nyanländ och ännu inte haft skälig tid att lära sig språket ska Region Västerbotten kunna erbjuda en tolk. Men vi sverigedemokrater menar att nyanlända har en skyldighet att lära sig språket i det land de valt att bosätta sig i.

Incitamenten för att bli en del av samhället, kunna ta del av det och dess nyttigheter behöver stärkas på flera fronter. Ett steg i rätt riktning är att införa en avgift för språktolkning inom Region Västerbotten.

Samtidigt som denna motion skrivs har Sverigedemokraterna återkommande sökt siffror från regionen avseende tolkkostnader. Dessa utgifter tycks emellertid inte vara tillgängliga inom ramen för den ekonomiska redovisningen och uppföljningen för Region Västerbotten.

Sverigedemokraterna föreslår inte att en avgift ska införas för tolkning inom ramen för lagen om nationella minoriteter, eller för dem som på grund av funktionsvariation inte har möjlighet att förstå eller göra sig förstådda inom regionens verksamhet.

Vi sverigedemokrater vet emellertid att andra regioner redovisar omfattande kostnader för tolkar. Medel som skulle kunna användas till att stärka vården.

Att införa en avgift för språktolk har alltså en positiv effekt för människors möjligheter att bli en del av sitt nya hemland.

Dessutom innebär det att mer medel går till sjukvård för alla – oavsett vilken etnisk bakgrund patienten har.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Inrikes

IS-kvinnorna väntas landa på Arlanda i dag

Insändare: Kungen talar klarspråk när myndigheterna velar

Socialdemokraterna vill bygga ny hälsocentral i Skellefteå • Då kan bygget påbörjas – ”Kan inte lappa och laga mer”

Storbritannien

Därför drabbas britterna hårt av covid-19 – igen

Sverige/Storbritannien

Tegnell tror inte på allvarligt läge i Sverige

Visa fler