Regeringens bredbandspolitik splittrar stad och land

Det nationella bredbandsmålet som lovar snabbt bredband till alla senast 2025 är i farozonen.

Västerbottens län 13 juli 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Västerbotten är åtta av tio hushåll anslutna till fibernät. Trots det saknar fyra av tio landsbygdsbor i länet en anslutning.

Regeringens kraftlösa bredbandspolitik splittrar stad och landsbygd på ett oroväckande sätt.

Situationen ser heller inte ut att förbättras framöver. Statistik visar att takten i bredbandsutbyggnaden fortsätter att bromsa. Det nationella bredbandsmålet som lovar snabbt bredband till alla senast 2025 är i farozonen.

Vi som undertecknar den här debattartikeln representerar invånare, företagare och bredbandsaktörer. Våra medlemmar är beroende av att Västerbotten och resten av Sverige ges möjlighet till en snabb bredbandsuppkoppling.

Detta har blivit extra tydligt under de senaste månaderna där rådande pandemi snabbt tvingat offentlig sektor, företag och allmänhet att ställa om sig till en ny vardag.

Vi har dragit lärdomar och blivit bättre än någonsin på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Men för många har lärdomen i stället handlat om hur påtagligt det digitala utanförskapet är för alla som saknar en tillräcklig bredbandsuppkoppling.

Vi upplever en oroväckande brist på handlingskraft från regeringens sida. Vi har därför startat Bredbandsuppropet i syfte att skapa ökad förståelse för behovet av att fiberutbyggnaden också når landsbygden.

Den avstannade fiberutbyggnaden får också konsekvenser för framtidens mobilnät. En förutsättning för 5G-utbyggnaden är ett väl utbyggt fibernät – även på landsbygden.

Med andra ord innebär avsaknaden av fiber att nästa generations mobillösningar inte blir tillgänglig för företag utanför tätorterna alternativt att de får avsevärt sämre prestanda.

Även civilsamhället påverkas negativt. I takt med att en bredbandsuppkoppling blir en nödvändighet för att studera eller arbeta så riskerar områden som inte är anslutna att få allt svårare att behålla och locka till sig nya invånare.

Om regeringen står fast vid sitt bredbandsmål krävs skyndsamma beslut. Därför efterfrågar vi:

- Ytterligare stödmedel.

- Likvärdig uppkoppling på landsbygd som i tätort.

- Rättvist regelverk vid utdelning av stödmedel.

- Enklare tillståndsgivning.

- Regelverk som möjliggör effektiv utbyggnad.

Sverige har råd att säkerställa likvärdig tillgång till bredband.

Nu vill vi se höjda röster och kraftfulla åtgärder.

Thomas S Nilsson, projektledare Byanätsforum
Jonas Nordin, regionchef Företagarna Västerbotten
Lars Westerlund, ordförande Hela Sverige ska leva Västerbotten
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen
Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Robertsfors

Fullt utvecklad brand i flerfamiljshus

Västerbottens län

Länstrafikens uppmaning inför skolstart: ”Undvik kollektivtrafiken om möjligt”

Västerbottens län

Så mycket har hyresgästerna klagat till hyresnämnden

Norsjö

Idunn Norsjö Wine intresserar engelska BBC

Skellefteå

Skadegörelse vid Röda Korsets Kupan: ”Smolk i bägaren”

Visa fler