Ont i magen av att se bussar med skylten ”Ej i trafik”

Hur står det till med miljötänket på Skellefteå buss? Det kan knappast vara rimligt att placera nästan alla bussar i ett enda stort garage. Jag undrar eftersom att jag tycker mig se att så många bussar åker ut mot landsbygden med skylten ”Ej i trafik”.

Insändare 30 september 2020 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rimligtvis borde det spara mil om bussarna till viss del vore utplacerade runt om i kommunen. Det är väl där bussarna ska hämta upp såväl skolbarn som andra som ska in mot centrum. Att se dessa tomma bussar med skylten ”Ej i trafik” gör lite ont i magen för en som tänker på miljön. 

Miljötänkande medborgare

Svar direkt

Miljöfrågorna är oerhört viktiga för Skellefteå buss. I våras blev vi miljöcertifierade enligt ISO 14001 och det är vi väldigt stolta över. En av anledningarna till certifieringen är just hur vi har minskat utsläpp till luft. Det handlar både om omställningen till fossilfri flotta samt arbetet med att minimera antalet tomkörningar då dessa är att klassa som kostsamma både mot ekonomin, men framförallt miljön. 

Skellefteå buss nyttjar i dag sju garage runt om i kommunen, förutom depån på Östra Navet. De garagen inhyser totalt 29 fordon som utgår från dessa orter för diverse trafikuppdrag. Även för dessa fordon blir det vissa avsnitt i passen som betecknas som tomkörning på grund av att linjer alternativt skolkörningar inte startar eller avslutas i direkt anslutning till dessa garage.

Kristoffer Hedenström, trafikchef Skellefteå buss


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Mobilitetshus – bara ett finare ord för parkeringshus

Förslag om att bygga spårväg från Campus till Northvolt – tar fler passagerare än bussar

Miljö

Insändare: Insändare: För miljöns skull – ta bussen

Samhälle och välfärd

Insändare: Insändare: Ta bussen när du hämtar majspåsarna

Skellefteå

Föreslår persontransporter med tåg från Skelleftehamn