Nu snitslas dragningen av Norrbotniabanan

I sommar börjar arbetet med att staka ut, mäta och snitsla dragningen av Norrbotniabanan norrut från Dåva mot Skellefteå. Med remsor av papper eller liknande ska dragningen markeras i skog och mark.

Nyheter 11 juli 2022 19:00

De markområden som behöver tas i anspråk för att bygga Norrbotniabanan från Dåva och norrut, via Robertsfors kommun mot Skellefteå, kommer att markeras under sommaren. Trafikverket kommer då att vara ute för att snitsla dragningen.

– Det här gör också att de som äger fastighet och mark kommer att kunna se vad järnvägsplanerna innebär i verkligheten, säger Kristina Lidén Lindgren, projektledare på Trafikverket.

Med GPS-utrustning pekas områdena i järnvägsplanen ut. Sedan är det mätlag som placerar snitslar för att markera och särskilja de olika markanspråken längs banan.

– I skogsmark hänger vi snitslar i träd och grenar. På åkermark och andra öppna ytor använder vi käppar med snitsel på. Vi försöker störa så lite som möjligt och placerar dem omsorgsfullt och så långt det är möjligt vid diken och andra ytor som inte används, förklarar Kristina Lidén Lindgren.

Jobbet påbörjas i sommar, men kommer att fortsätta ända till vintern på vissa av sträckorna. Efter att järnvägsplanerna har vunnit laga kraft fortsätter arbetet. Då ska oberoende värderare också värdera marken som tas i anspråk.

Bygget av sträckningen mellan Umeå och Dåva pågår och målet är att öppna den sträckan för godstrafik under 2024.                                                                                               


 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa