Klubben höll allvarliga kränkningen inom laget

En SK Lejon-spelare fotade en tjej, utan hennes vetskap, under en intim träff. Trots att bilden spreds till lagkamraterna, något som kan vara brottsligt, tilläts killen spela vidare. Nu har händelsen polisutretts. Norran kan avslöja spelet som pågått i det fördolda. ”Man kanske hade en förhoppning att kunna lösa det tillsammans”, säger klubbordförande Johan Marklund.

Spelaren fick fortsätta spela trots att lagledningen kände till den allvarliga kränkningen. Det är inte den misstänkte spelaren som är på bilden, det är en arkivbild.

Spelaren fick fortsätta spela trots att lagledningen kände till den allvarliga kränkningen. Det är inte den misstänkte spelaren som är på bilden, det är en arkivbild.

Foto: Arvid Marklund

Skellefteå2020-12-16 17:00

Klubben verkar utåt sett inte agera, men när Norran utreder skeendet visar det sig att sportchefen Lars Westermark tillsammans med den utsatta tjejens familj varit överens om en plan för att få spelaren lagförd för brottet.

Den aktuella händelsen inträffade den sjunde november i år. Hockeyspelaren, som är under 18 år, hade nyligen anlänt till Skellefteå och bodde tillsammans med andra spelare i laget. Han får kontakt med en tjej på sociala medier, de träffas och umgås senare intimt. Han tar då en kränkande bild utan hennes vetskap. Dagen efter finns bilden utlagd i en privat grupp i sociala medier. Där har spelaren dessutom namngivit tjejen. Det handlar alltså om kränkande fotografering, en gärning som kan vara brottslig.

Enligt uppgifter till Norran väljer tjejen att konfrontera killen samma dag som det uppdagas. Då står det klart att även personer i klubbens ledning känner till händelsen. Tjejen ska samtidigt ha uppmanats av en lagkamrat till spelaren att inte anmäla händelsen, då deras sportchef Lars Westermark trots allt är polis. En person i laget ska också ha påstått att det pågick en polisutredning utan att den utsatta visste det. Det visade sig inte vara sant. Flera spelare i laget ska ha blivit upprörda över händelsen och bilden togs även bort snabbt.

Klubben gör ingen polisanmälan av händelsen, men tjejen gör en anmälan den nionde november. Brottsrubriceringen är kränkande fotografering och förtal, enligt åklagaren. Det startas en förundersökning och både den utsatta tjejen och den misstänkte spelaren förhörs senare. Spelaren uttrycker även ånger till tjejen i meddelanden som lämnats över till polisen.

Kort efter händelsen har den utsattas familj ett möte med SK Lejons sportchef Lars Westermark, som även är polischef i Skellefteå. Där diskuterar de bland annat en plan med åtgärder. Det handlar om att föreningen ska jobba med machokultur bland spelare, spelaren ska be om ursäkt offentligt och om han lämnar klubben ska information om det som hänt följa med honom. En viktig del är också att killen tillåts fortsätta spela. Detta för att undvika att han flyr landet innan han hinner bli lagförd. Och så blir det också. Under månaden som gått har han spelat vidare.

Norran kontaktar ordförande i föreningen, Johan Marklund, som i stora drag bekräftar händelseförloppet och hur föreningen agerat. Han fick själv information om det som hänt efter fyra–fem dagar och han sitter även med vid ett möte med tjejens föräldrar. 

Ska inte ordförande kontaktas direkt när det händer?

– Ja, så kan det ju vara, men sedan kan det ju vara så att man håller det inom laget, på något vis och tror att det inte var en så stor grej. Sedan uppdateras vi om att det gjorts en polisanmälan. Då blev jag kontaktad. Så kan det vara.

Och han spelar vidare?

–När jag fick kännedom om saken var det redan polisanmält och sedan har vi sagt att vi ska avvakta polisutredningen och hur domen blir innan vi går vidare.

Anledningen är enligt honom att tjejen ska få sin sak prövad. 

Om påföljden blir ett strafföreläggande innebär det att saken hålls utanför domstol, och blir då inte offentlig på samma sätt som vid ett åtal.

Får han spela kvar om han blir dömd?

– Blir han dömd för ett brott får vi diskutera det i styrelsen, säger Johan Marklund. 

Johan Marklund säger sig inte ha sett den aktuella bilden, bara fått den beskriven för sig.

– Det var ingen bra bild, ingen bild som borde florera.

Han har spritt en olämplig bild i laget, men det får inga konsekvenser?

– Men det kommer att få konsekvenser.

Men varför har det inte fått det än – på så här lång tid då?

– Egentligen vill jag inte kommentera vilka konsekvenser det har fått.

Det ser ju ut som att ni inte gör något. Han får fortsätta spela?

– Egentligen borde du prata med sportchefen.

Så från början tyckte man inte att det var så allvarligt att lägga ut en kränkande bild på en tjej som är namngiven?

– Ja, det vet jag faktiskt inte, men …

Vem är det som gör den bedömningen, att det inte skulle vara så allvarligt?

– Det vet jag inte, vem som har gjort den bedömningen. Man kanske hade en förhoppning att kunna lösa det tillsammans, men sedan kom en anmälan.

När tjejen gör en anmälan?

– Ja, då blev jag kontaktad, då hade vi ett möte.

Mötet är det som sportchefen Lars Westermark och den utsattas familj var med på.

Hade ni någon diskussion om att Lars Westermark satt på dubbla stolar, eftersom han är både polischef och sportchef?

– Nja, egentligen så, den diskussion … ja, dubbla stolar, det har vi inte diskuterat. Men som polis har man ju ett ansvar att agera om man vet om ett brott. Så det är nog ingen nackdel att han har kunskap. Jag upplevde det som att det var bra att han var med. 

Han påpekar att Lars var där som sportchef.

– Sedan har han ju kunskap om processen. Jag har inte varit med Lars och föräldrarna där han haft en roll som polis. Han är inte inblandad i utredningen heller, det vore ju konstigt.

Enligt Johan Marklund nådde de fram till ett samförstånd vid mötet om hur de skulle gå vidare.

– Lars skulle vara kontaktpersonen till familjen.

Han påpekar att spelaren är bedrövad över det som hänt, att han ångrar det och har sömnproblem.

– Jag tror Lars har pratat med honom också så han vet vad som gäller.

Enligt ordförande ska Lars ha varit ärlig om vilka konsekvenserna kan bli för spelaren för att han spridit bilden. Att han kan få böter då han är minderårig.

– Spelaren kunde ha valt att åka hem, och då hade det varit mindre bekymmer för oss. Men tjejen hade då inte fått saken prövad.

Du har inte pratat med tjejen själv?

– Nej det har jag inte gjort, i så fall är det Lars som gjort det och i och med att det är en polisutredning så får jag inte prata med något vittne.

Fakta

Kränkande fotografering

Kränkande fotografering blev olagligt 2013. Det innebär ett förbud mot att i hemlighet fotografera eller filma någon på en privat plats, exempelvis på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande.

För att det ska vara straffbart måste det ha skett utan tillåtelse från den som fotograferas.

Straffskalan är böter eller fängelse i högst två år.

Källa: Riksdagen

Klubbordförande Johan Marklund fick information om händelsen efter några dagar.
Klubbordförande Johan Marklund fick information om händelsen efter några dagar.
Vet du mer?

Om det här fallet, eller har tips på andra saker som bör granskas.

Kontakta Norran: granskning@norran.se

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!