Måste den kommunala skolan ha så många anställda?

Under senare tid har det skrivits och diskuterats om vinster som förkommer inom skolan. Det man förundras över är att debatten i de flesta fall mest handlar om vinst och vinstuttag, men bara ett fåtal lägger fokus på elevens miljö och förutsättningar.

Skellefteå kommun 22 februari 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skellefteå kommun har enligt deras egen årsredovisning 32 grundskolor med totalt 7 907 elever i kommunal regi samt fyra externa aktörer med 367 elever. Jag är övertygad om att lärarna, oavsett vilken arbetsgivare de har, gör ett fantastiskt arbete och försöker få eleverna att nå sina mål. Det som förmodligen skiljer kommunalt mot externt anställda lärare är med stor sannolikhet arbetsmiljön och ledarskapet.

2019 hade Skellefteå kommun 8 334 anställda, varav cirka 3 200 jobbade med skolan. I den kommunala grundskolan fanns det 710 lärare, rektorer och annan personal inte inräknat. Ska man förbättra villkoren för eleverna måste man fundera om det behöver vara denna stora mängd av personal, inklusive administration. En annan fråga kan vara om det måste finnas skolor med fem kilometers mellanrum.

Debatten om att förändra från kommunal till statlig grundskola pågår. I den frågan är Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet luddiga, Centerpartiet är emot statlig skola medan Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är positiv till att förstatliga grundskolan. Kommunaliseringen av skolan klubbades igenom i riksdagen 1989 efter att Socialdemokraterna fått majoritet genom stöd från VPK (nuvarande Vänsterpartiet). 

Detta experiment har gett en olik skola i landet. Nu hoppas jag att grundskolan går mot att ha en huvudman – staten – och att skolan får en gemensam styrning, med bättre ordning och en statushöjning. Hoppas också att man tar vara på det som Internationella Engelska Skolan gör annorlunda och som kan vara positivt för elever och lärare. 

Optimist 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Det fria skolvalet – ”Är det mitt barns bästa att gå i en homogen skola?”

Insändare: ”Skolpengen till friskolorna borde vara lägre”

Insändare: Vinster i skolan kan förklara dåliga Pisa-resultat

Insändare: Friskolor – Lärarna är varken bättre eller sämre

Insändare: Privata skolor – i Norran är det tyst som i graven

Visa fler