Lokal demokrati kan inte kallas omodern

Vi är stolta över att stå för en demokratisyn där man inte försöker försvåra för den lokala nivån att styra så mycket som möjligt.

Sverige 19 juni 2021 10:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik på Lorentz Tovatts (MP), riksdagsledamot (Stockholms kommun), energipolitisk talesperson, Hans Brettschneiders, gruppledare för Miljöpartiet i Skellefteå, och Linnea Öhmans (MP), ledamot kommunfullmäktige Skellefteå kommun, replik ”Ingen motsats mellan inflytande och rättssäker prövning”, publicerad på norran.se onsdagen den 9 juni 2021.

Vi kan snabbt städa undan några saker så att de inte skymmer det som vi faktiskt har olika uppfattning om.

Vi är överens om att Sverige står inför ett stort behov av att skala upp elproduktionsförmågan mot bakgrund av basindustrins omställning, fordonsflottans elektrifiering och en fortsatt digitalisering.

Vi är överens om att detta är en bra utveckling. Vi är också överens om att vindkraften är en pusselbit i energimixen för att kunna skapa en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Däremot är vi inte överens om att vindkraften enbart är av godo och allena saliggörande. Det måste få vara tillåtet att problematisera de konflikter som kan uppstå när 250 meter höga stålkonstruktioner planeras på Sveriges landsbygder.

Miljöpartiets företrädare, med riksdagsledamoten Lorentz Tovatt i spetsen, låter upplysa oss om att de föreslagna förändringarna i det kommunala vetot är bättre för de är ett resultat aven ”modern demokrati”.

De implicerar därmed att om man är motståndare till detta bygger man sin politiska gärning på en omodern version av demokrati.

Ursäkta, men vad är det för dumheter?

Som kristdemokrater är vi stolta över att stå för en demokratisyn där man inte försöker försvåra för den lokala nivån att styra så mycket som möjligt. Vårt antagande är att de lokala företrädarna är bäst på att veta vad som fungerar och inte fungerar i den egna närmiljön.

Denna grundsyn påverkar hur vi ser på ett antal frågor som till exempel strandskydd och kommunalt veto för vindkraftsetableringar.

Och med en uppenbar risk för att bli övertydlig: Jo, kristdemokrater gillar strandskydd och vindkraft där det behövs.

Men vi gillar också lokal demokrati och att beslut som fattas i Stockholm inte på ett orimligt sätt bara ska kunna rullas ut över landet utan hänsyn tagen till lokala förutsättningar och opinioner.

Camilla Brodin (KD), riksdagsledamot (Stockholms län), energipolitisk talesperson
Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun
Annicki Oscarsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Ödeshögs kommun
Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun
Roland Sjögren (KD), kommunstyrelsens ordförande i Lycksele kommun
Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande i Öckerö kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Inlandskommunerna i upprop för mackarna: "Det kan vara livsnerven i en liten by"

Debatt: Västerbotten kan ha fossilaktier värda 297 miljoner

Debatt: Kommunernas inflytande över vindkraft fortfarande stort

Insändare: Vita maskar simmar runt i den bruna tunnan – återinför majspåsen

Debatt: Artförlusten går hand i hand med klimatkrisen

Visa fler