Löftet hotas av regionernas ointresse

De flesta regioner beräknar inte hur många specialister i allmänmedicin som finns.

Sverige 6 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I höstas klubbade riksdagen igenom en primärvårdsreform. Alla invånare skulle få tillgång till en fast läkare.

Nu hotas hela processen av regionernas ointresse. De vet varken hur många läkare de har i dag, eller hur många som kommer att behövas i framtiden för att förverkliga visionen om en egen fast läkare till alla.

I en väl fungerande primärvård finns förutsättningar för att arbeta med hela människan utifrån dennes livssituation och närmiljö. Det bygger på en god patient-läkar-relation med såväl förebyggande och hälsofrämjande insatser som behandling och rehabilitering.

När Svenska Distriktsläkarföreningen 2019 och 2020 bad regionerna att redovisa hur deras kompetensförsörjningsplaner ser ut uppenbarade sig en dyster verklighet. De flesta regioner beräknar inte hur många specialister i allmänmedicin som finns, vare sig till antal eller omräknat till heltidstjänster.

Även Region Västerbotten har svårigheter med att redovisa hur många distriktsläkare som finns i länet.

Det finns även stora geografiska skillnader i tillgången till fast läkarbemanning i primärvården; i Umeåområdet är den fasta bemanningen relativt god medan den i den norra länsdelen och inlandet är betydligt sämre.

För att man som patient ska ha god tillgänglighet till sin läkare när man blir sjuk, och dessutom få god kvalitet på vården av en doktor som har möjlighet till återhämtning och fortbildning är en distriktsläkare per 1 500 listade patienter ett maximum. I glesbygd är det maximala antalet sannolikt en per 1 200.

Siffrorna behöver troligen minska till en per 1 000 framöver för att kunna tillhandahålla tillgänglig och kompetent god, nära vård.

För närvarande finns det motsvarande en specialistläkare per 2 500 invånare på Region Västerbottens hälsocentraler.

Vi distriktsläkare vill mer än gärna tillhandahålla kunnig och tillgänglig vård med god kontinuitet.

För att uppnå målet med fast läkarkontakt bör Regions Västerbotten:

- sätta ett listningstak på 1 500 patienter per distriktsläkare.

- beräkna hur många specialistläkare i allmänmedicin som behövs i primärvården och börja fylla vakanserna.

- finansiera primärvården utifrån redan förändrat och utökat uppdrag.

Marina Tuutma, Ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen
Jessica Åhlin, ordförande Distriktsläkarföreningen Västerbotten
Carolina Emdin, styrelseledamot Svenska Distriktsläkarföreningen och styrelseledamot Distriktsläkarföreningen Västerbotten

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Mikael Bengtsson: Satsa på nya hälsocentraler nu när Skellefteå ska växa

Politik

Ledare: Svensk sjukvård ett kaos i världsklass