Kräver kommunträff efter kraftigt minskat anslag

Med över 60 procent har Skellefteå kommun minskat årets anslag till Skellefteå Stadsmission. Nu vill de träffa ansvariga i kommunen.

Nyheter 20 juli 2020 19:00

Neddragningen har lett till att flera ledamöter vid Skellefteå pastorats kyrkoråds senaste möte, uttryckte sin oro för vilken syn kommunen har på denna typ av verksamhet. Skellefteå pastorat är största bidragsgivaren till Skellefteå Stadsmission. I en skrivelse till kommunstyrelsens AU, har frågan ställts om årets neddragning är en tillfällig besparingsåtgärd eller om det är en signal att kommunen på sikt inte anser att verksamheten är värd ett kommunalt stöd.

– Vi vill ha en dialog och ett förtydligande från kommunen. Vi bedömer att verksamheten kommer att vara beroende av betydligt generösare anslag från kommunen i framtiden. Om inte kommunen är beredd att satsa mera pengar så kommer det att få konsekvenser, säger kyrkoherden Ulrika Markgren, Skellefteå pastorat.

Jämförelsevis med andra kommuner så ligger Skellefteå kommuns anslag lågt. Skellefteå anslår cirka 1.60 kronor per invånare. Boden ligger i topp med cirka 28 kronor per invånare. Budgetförslaget för 2020 ligger på cirka 1,9 miljoner vilket innebär att Skellefteå kommuns bidrag inte ens når upp till 7 procent av kostnaderna.

– Även om Skellefteå är i en positiv förändring så är det här en målgrupp som tyvärr inte kommer att minska. Det allmänna intrycket hos befolkningen är att Skellefteå Stadsmission gör en bra och viktig insats för denna målgrupp. Kommunen måste ta sitt ansvar, säger Kyrkorådets ordförande Arne Olofsson.

 

 

 

 

 

 


 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa