Kommunala valkretsar – har S en dold agenda?

Den minnesgode kommer ihåg att det 2017 blev ett extra fullmäktigemöte i Skellefteå för att besluta att dela in kommunen i valkretsar. Den politiska majoriteten var för två valkretsar och oppositionen emot.

Skellefteå kommun 6 juni 2021 17:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Och nu till hösten måste kommunen bestämma sig inför valet 2022. Eftersom indelning av kommunen i valkretsar ger en högre småpartispärr (tre procent) än att inte ha en valkretsindelning (två procent) kan beslutet avgöra om små partier kommer in i kommunfullmäktige eller inte. Vid förra valet låg Kristdemokraterna och balanserade kring riksdagsspärren och lagom till valet 2022 är det Liberalerna som ligger pyrt till. 

Meningen med valkretsar är att väljare i en kommundel kan välja egna företrädare i det nya kommunfullmäktige. Men valkretsarna i Skellefteå är inte utformade så att de är lätta att förstå för den vanlige väljaren. 

Vore det inte bättre att avstå från detta och se hela kommunen som en enda gemensam valkrets? Eller är det i förhoppning om att något av de små borgerliga partierna (Kristdemokraterna eller Liberalerna) eller det kommunala oppositionspartiet Miljöpartiet inte ska komma in i fullmäktige som man så gärna vill ha flera valkretsar? Och ska frågan behandlas så sent att debatt inte kan föras i frågan

Statsvetaren

Svar direkt

Det finns ingen dold agenda i detta. Vi Socialdemokrater tycker att det system vi har nu och har haft en längre tid, fungerar väl. Syftet med valkretsindelning är att bidra till en lika god representation från båda de geografiska områdena. Det leder till att fler kandidater från närområdet hamnar högt upp på respektive lista. Det ger inkänning, ökar förtroendet och stärker närdemokratin.

Frågan om procentspärrens storlek är inget vi lagt vikt vid. Förändringen skrevs in i vallagen inför förra valet och vi såg ingen anledning att ända vårt ställningstagande utifrån detta. Närheten mellan väljare och kandidat är vägledande för vårt ställningstagande. Det skapar förtroende och tillit och det är det som ska vara grunden för det politiska inflytandet i kommunfullmäktige.

Beslut i frågan ska naturligtvis behandlas enligt de demokratiska spelreglerna.

Olof Nyström, ordförande Skellefteå Arbetarekommun


Ämnen du kan följa