Vi kan tacka skogen – men den måste brukas

Vi står inför en väldigt stor omställning, ett klimathot som måste tas på största allvar. Vi måste börja leva hållbart och det är nu, om våra framtida generationer ska kunna leva på jorden.

Malå 5 maj 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skogen och skogsråvaran är det viktigaste Sverige har för en hållbar framtid. Är det inte klokt att ta vara på den chansen? Då borde väl ökad användning av skogsprodukter vara en självklarhet. Att kunna ersätta de miljöfarliga produkterna som plastprodukter, textilier och fossila drivmedel med produkter från skogen kommer vara avgörande för vår framtid. Enligt Skogssverige så kan i stort sett allt som i dag görs av olja även göras av skogsprodukter. Vilket gör det förnybart och hållbart på köpet. I nuläget är det mest sågade trävaror och massaved som skogen går till. Men det kan i framtiden göras mer av skog.

Men det är såklart inte bara hållbara produkter som skogen ger oss, brukande av skogen är också viktig för Sveriges ekonomi och för välfärden. Skogen ger oss även många arbetsplatser. Enligt Skogindustrierna är 120 000 personer sysselsatta i skogsnäringen, det vill säga som anställda eller underleverantörer och 70 000 är direkt anställda inom skogsnäringen. Vilket är väldigt viktigt för samhällen där skogen och skogsindustrin är en vital del.

En del påstår att skogsbruket är negativt för klimatet och förstärker växthuseffekten genom maskinernas utsläpp och tillverkningsprocesserna för olika varor. Men då har man inte tänkt på att ett aktivt skogsbruk gör att vi får mer skog och när skogarna växer bättre binds mycket mer koldioxid än vad en skog som stått utan åtgärder gör. Skogforsk skriver att "Den årliga tillväxten i Sveriges skogar motsvarar mer än tre gånger landets årliga utsläpp av koldioxid". Detta är väldigt viktigt för att motverka växthuseffekten.

Skogsbruket är en otroligt viktig resurs för hela Sverige för att vi ska klara klimatkrisen. Skogsbruket är även väldigt viktigt för att vi ska kunna ställa om till en hållbar utveckling, fortsätta skapa arbetsplatser och dra in mera pengar till statskassan. I framtiden kommer vi ha mycket att tacka skogen för, om vi aktivt sköter den!

Martin Sjölund, 17 år, Malå


Ämnen du kan följa