Järnvägsleden är knappt farbar – vi behöver satsningar

Northvolt får ytterligare en stor order. Enligt media är nu ordervärdet till fabriken i Skellefteå 230 miljarder kronor, batterier som de tio närmaste åren ska produceras i Skellefteå.

Skellefteå 6 april 2021 19:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Råvaran till alla dessa batterier ska levereras till fabriken och den färdiga produkten ska på samma sätt skickas ut i världen. Allt ska skickas via hamnen i Skelleftehamn. I dag är vägen mellan Skellefteå och Skelleftehamn, väg 372, en väg som i vissa stunder knappt är farbar med personbil, den är i dålig kvalité.

Det finns elva korsningar mellan fabriken och ut till hamnen. I Skelleftehamn finns det en flaskhals i korsningen vid S:t Örjansvägen med ett rödljus som ska signalera till trafikanterna att stanna om någon behöver passera. I vinter har det varit många incidenter där bilar inte hunnit stanna på grund av halka eller att de helt enkelt inte sett gående som behövde gå över. 

På Kommunens hemsida står att läsa att det pågår en positiv dialog om väg 372 med Trafikverket. Hur långt har dialogen kommit? Finns det en tidsplan för att göra hela väg 372 trafiksäker för både gående och fordon? I en åtgärdsvalsstudie på väg 372 finns förslag till framtida lösningar, nu är det dags att börja med många av förslagen.

Vi behöver satsningar på vägar och säkrare gångbanor. Det är inte rimligt att den enda planfria övergången finns i fel del av samhället.

Håkan Nilsson, Skelleftehamn

Svar direkt

Vi på Trafikverket är väl medvetna om standarden på väg 372 och vi vet också hur viktig den är för utvecklingen och näringarna i Skellefteå. En åtgärdsvalsstudie är därför gjord och nu återstår att gemensamt komma fram till en så optimal lösning som det bara går. 

Vi för därför diskussioner med både Skellefteå kommun och Region Västerbotten kring vilka åtgärder som bör göras på väg 372 utifrån den utveckling som i dag sker i Skellefteå. Åtgärdsvalsstudien gjordes med de förutsättningar som gällde 2018 och med den utvecklingen som sker och kommer att ske behöver den ses över ytterligare.

Linda Stenlund, Trafikverket 


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Insändare: Dåligt vägunderhåll – det räcker inte med nymålade vägmarkeringar

Samhälle och välfärd

Ombyggda korsningar och säkrare passager