En gemensam kamp mot den månghövdade hydran

Operationen ”Trojan Shield” är en stor framgång. De flesta frihetsberövade anses tillhöra toppskiktet bland grovt kriminella.

Sverige 11 juni 2021 07:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Under natten till måndagen (7/6 2021) utförde samtliga sju svenska polisregioner räder mot ledande kriminella, misstänkta för att bland annat vara knutna till grov vålds- och narkotikabrottslighet.

Tillslaget utgjorde en del av den internationella samverkansoperationen ”Trojan Shield”, där amerikanska FBI (Federal Bureau of Investigation) tillsammans med Europol (Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning) samarbetat med polismyndigheter i 18 olika länder.

Det har lett till hundratals frihetsberövanden världen över.

Operationen är på flera sätt en stor framgång. De allra flesta frihetsberövade anses tillhöra toppskiktet bland grovt kriminella.

Utöver konfiskeringar, värda tiotals miljarder dollar, har även ett tiotal planerade mord förhindrats, enligt Linda H Staaf, underrättelsechef vid Polisens nationella operativa avdelning.

En annan framgång, om än inte lika tydlig, är fröet av tvivel som såtts bland gängkriminella.

Eftersom FBI såväl skapade som administrerade den krypterade kommunikationskanalen som låg till grund för operationen, och därmed kunde förse åklagarväsenden i flera länder med bevismaterial, lär det bli betydligt svårare för kriminella att förlita sig på krypterade plattformar framöver.

Det är däremot osäkert om den trojanska operationen mot de ledande kriminella kommer att stå sig på sikt.

Tidigare i år publicerade Europol en analys om den organiserade brottsligheten i Europa (12/4 2021). Då valde EU:s brottsbekämpande organ att likna den långsiktiga utvecklingen av organiserad brottslighet med ytterligare en metafor hämtad ur den grekiska mytologin: hydran.

Andemeningen var tydlig. Bura in en grovt kriminell person, och två andra kommer att ta hans plats.

Det är framför allt brottsutvecklingen av den mest allvarliga karaktären, dödsskjutningar och sprängningar, som ökat i omfång. Men trots att utvecklingen gått åt fel håll, och den månghövdade hydran har vuxit, går den att vända.

De mest effektiva framgångarna ligger i att förebygga brott redan innan de begås. Långsiktiga åtgärder som att identifiera och sätta in åtgärder för brottsmisstänkta i ung ålder.

Men det finns även en rad åtgärder som både kan stärka rättsväsendet och som en enig riksdag kan ställa sig bakom i närtid. En lågt hängande frukt är att stärka Nationellt forensiskt centrum (NFC), som dras med rekordlånga handläggningstider.

Läget är så allvarligt att det tidigare i år initierades en så kallad särskild händelse eftersom utredningar av grov brottslighet staplats på hög.

”Trojan Shields” största framgång kan visa sig vara att operationen fungerar som en väckarklocka för dem som negligerar värdet av gemensamma europeiska och globala institutioner och nedvärderat internationella samarbeten.

Oavsett om det gäller stölder av båtmotorer eller penningtvätt som finansierar terrorism, är det angeläget att understryka vikten av samarbete med allierade för att garantera frihet, säkerhet och växande välstånd.

Även om pandemin har påmint oss om skarpa nationsgränser har den grova brottsligheten blivit alltmer gränslös.

Naod Habtemichael

Ämnen du kan följa