Det bruna kärlet: "Tala om att ta betalt för ingenting"

Jag har ett grönt och ett brunt sopkärl. Det gröna används till restavfall och det bruna till matavfall. Jag betalar gärna för den gröna byttan, men eftersom jag inte har något matavfall känns det konstigt att betala för en tjänst jag inte nyttjar.

Skellefteå kommun 10 juni 2021 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Potatisen äter jag med skal. Maten äter jag upp eller sparar till dagen efter. Om jag vid något tillfälle har äggskal så krossar jag dessa och lägger under svartvinbärsbuskarna, då det är ren kalk. Det är vad jag har i matavfall. Frågade min granne som inte har det bruna kärlet hur han bar sig åt. Kommunen hade uppmanat honom att skaffa en kompost istället för det bruna kärlet, de kom till och med dit för att kontrollera komposten.

Vad kostar en kompost? Kanske är snabbt intjänat. Jag har varit i kontakt med kommunen, men får inget gehör. Tala om att ta betalt för ingenting. Det är ingen stor summa, men varför inte låta folk som jag slippa denna kostnad? De får gärna komma till mig för en "matavfallskontroll", gärna oannonserat! 

ROY

Svar direkt

Det du lägger i ditt bruna kärl i form av skal och oätligt matavfall rötas till värdefull biogas som kan användas som drivmedel i bilar och bussar. På så sätt minskar vi alla behovet av fossila bränslen som bensin och diesel, vars utsläpp bidrar till växthuseffekten. Matavfall kan även göra nytta i den egna trädgården och därför finns även möjligheten att välja hemkompostering som abonnemang. 

Det finns olika typer av komposter som går att använda året runt. Det finns isolerade komposter som kan stå utomhus och det finns komposter som kan stå inomhus. En typ av kompost som lämpar sig bra om du har lite matavfall är en så kallad bokashi. Matavfallet läggs då i en lufttät behållare, till exempel i en hink med lock. Genom att strö ett särskilt kompostmedel över matresterna fermenteras, det vill säga jäser det. Det finns många olika prisklasser beroende på vilken kompost man väljer. 

Det finns inget krav på att du ska sortera ditt matavfall. Du som väljer att inte sortera matavfall, det vill säga har abonnemang blandat avfall får en högre avgift. Tidningar, förpackningar och glasflaskor ska alltid sorteras ut och lämnas på anvisad plats. Du som har en- eller tvåfamiljshus har tre alternativ att välja mellan: källsortering, hemkompostering och blandat avfall. Hur avgifterna ser ut för de olika abonnemangen hittar du på vår hemsida.

Enligt lagkrav får avfall endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenheter för människors hälsa och miljö. Du kan kompostera ditt matavfall om du anmäler det till bygg- och miljönämnden. Det kostar inget att anmäla en kompost.

Gabriella Nygren, miljöinspektör, Skellefteå kommun

Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef avfall, Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Dåligt för miljön att köra till Degermyran

Insändare: Hämtning av grovavfall – oseriös hantering av kommunen

Insändare: Kommunens obegripliga svar: JFI - jag förstår inte

Insändare: Återvinning i stan – Vill ni att vi ska sopsortera?

Insändare: Risk att grovsoporna hamnar i naturen

Visa fler