Det är en lönsam affär att investera i barnmorskor

Att utbilda och behålla yrkesutövande barnmorskor är en viktig investering i varje land, oavsett ekonomisk standard.

Sverige 5 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Traditionen att kvinnor slutit upp runt varandra i samband med barnafödsel har funnits i kulturer världen över under oöverskådlig tid.

Sedermera har denna gemenskap och funktion utvecklats till en egen profession och ett eget yrke – barnmorskeyrket.

Barnmorskor minskar mödra- och spädbarnsdödligheten genom att bistå gravida och födande kvinnor med kompetens, kunnande och trygghet. Att utbilda och behålla yrkesutövande barnmorskor är en viktig investering i varje land, oavsett ekonomisk standard.

Genom sitt hälsofrämjande och sjukvårdande arbete för kvinnor genom hela livscykeln har barnmorskans yrkesutövning stor betydelse för folkhälsan i stort i det land hon verkar.

Barnmorskan arbetar mer eller mindre självständigt inom områden som mödrahälsovård och förlossningsvård, vård efter förlossningen under postnatalperioden, förskrivning och utprövning av preventivmedel, screening för livmoderhalscancer, föräldrastöd, amningskunskap, sex- och samlevnadskunskap till barn och ungdomar, provtagning för sexuellt överförbara infektioner, vård i samband med abort eller gynekologiska sjukdomar och viss fosterdiagnostik.

Den 5 maj infaller den internationella barnmorskedagen. I år är temat ”invest in midwives” (= investera i barnmorskor).

Framför allt i Västerbotten borde detta vara en självklarhet. Barnmorskor är en stor del i kvinnosjukvården, det är barnmorskan som har kompetensen för hela kvinnan under hela livet.

Vi anser att det behövs stora satsningar för att barnmorskans kompetens ska lyftas, och för att arbetsmiljön för barnmorskorna i hela länet ska stärkas. Vi kräver att de löften som getts från regionledning ska förverkligas. Detta gäller löneökningar, men också förstärkningar via utbildningsinsatser och rekrytering.

Svenska Barnmorskeförbundet är en professionsorganisation som arbetar för barnmorskors professionella utveckling, främjar forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde samt verkar opinionsbildande för förbättrad hälso- och sjukvård i synnerhet när det gäller kvinnors och barns hälsa. Det gör vi såväl den 5 maj som alla andra dagar på året.

Erika Häggblad, ordförande i Barnmorskeförbundet Västerbotten
Therese Lindberg, vice ordförande i Barnmorskeförbundet Västerbotten, styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet
Maria Wikström, styrelseledamot i Barnmorskeförbundet Västerbotten
Anna-Karin Hannerfors, barnmorska, styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Så var smittspridningen i Västerbotten under vecka 18 • Kommun för kommun

Då inleds den sista vaccinationsfasen i Västerbotten • Så mycket vaccin är på väg: ”Sedan får vi se om vi släpper på fler”

Farliga säkerhetskanyler stoppas omedelbart i Västerbotten: ”Kan leda till allvarlig skada, till och med dödsfall”

Känsliga bilder av sår kunde ses av obehöriga • kan handla om tusentals foton: ”Mycket allvarligt”

Covidfallen i Arjeplog ökar kraftigt • Hittills 22 nya fall den här veckan: "Många väntar på provsvar"

Visa fler