Cykelbanan som gör att cyklisterna hamnar på gatan

Bergsbyn 10 juni 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det byggs just nu en ny, fin och bred cykelbana i Bergsbyn. Den sträcker sig från Bergsbydammen och söderut längs Holmgatan. När man försöker cykla på denna cykelbana kommer man snart fram till en korsning där man får köra ner från den höga stenkanten. Det går att undvika detta genom att bromsa in och göra en u-sväng in på den anslutande gatan där stenen gjorts lägre, men det blir svårt att komma upp igen på andra sidan. 

Lättast är att fortsätta på gatan nedanför den höga stenen. Följden blir att man cyklar på den numera smalare gatan. Jag själv cyklar på gatan och jag har aldrig sett en cyklist som använder cykelbanan. Längs Bergsbyvägen, 100 meter därifrån, är cykelkorsningarna helt anpassade för cyklister. Detsamma gäller inne i stan. Lätt att cykla. Varför bygger man nytt på detta sätt? Det försvårar för cyklisterna. Korsningarna måste göras om för att få någon cyklist att använda cykelbanan.

Rönnskärscyklist

Svar direkt

Vad roligt att ni använder den nya gång- och cykelbanan längs med Holmgatan. Tyvärr har det blivit en miss från vår sida i projekteringen när det gäller kantstenarna i radien. Den nollnivå som är indragen en bit längs med de anslutande tvärgatorna är en tillgänglighetsåtgärd för att personer med svåra synnedsättningar, som ofta använder den inre gräskanten som ledstråk, ska kunna uppfatta att de kommer till en korsning.

Vi kommer att justera kantstenarna i radien för att cyklister ska få en bra framfart, samtidigt som det fortfarande ska vara tryggt för personer med synnedsättning.

Robert Nyman, verksamhetschef fysisk planering, Skellefteå kommun 


Ämnen du kan följa