"Sluta riskera barnens uppväxt för kommunens tillväxt"

Ska Skellefteå kommun verkligen fortsätta bygga gigantiska förskolor? 120 platser det är väldigt många barn och anställda. Inte en trygg miljö för barn upp till tre år.

Skellefteå 2 maj 2021 17:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har kommunen gjort utredningar och utvärderingar av de stora förskolorna som redan har byggts? Hur trivs personalen? Fungerar det att ha förskolor i flera våningar?

Sluta riskera barnens uppväxt för kommunens tillväxt. Expansionen av stan kan gå hand i hand med mindre förskolor som skapar tryggare miljöer och personal som inte blir utbränd. Små barn behöver en trygg miljö.

Tänk på barnen

Svar direkt

Förskolan är starten på det livslånga lärandet där barnens framtid och rätt till en utbildning i förskola med god kvalitet är grundläggande, oavsett storlek på enheten. Trygghet och en god omsorg är viktiga delar för att säkerställa barns utveckling och lärande i utbildningen.

Likvärdigheten ska öka i våra förskolor, såväl inom som mellan enheter och förskoleområden. Det är många olika utvecklingsområden som vi arbetar med för att öka likvärdigheten. Det kan exempelvis handla om att på övergripande nivå öka andelen utbildade medarbetare och på enhetsnivå om att bemanna och samordna utifrån de behov som finns för att säkerställa undervisningens kvalitet.

Ramprogrammet inför nya förskolebyggnationer innehåller områden om hur våra kommunala förskolor ska utformas i Skellefteå. Den anger även förutsättningar att våra nya förskolor ska bestå av fyra avdelningar eller fler och även att de ska byggas i två våningar. Vi utvärderar varje nybyggd förskola ett år efter uppstart. Då utvärderas förskolan utifrån innehållet i ramprogrammet. Det kan handla om exempelvis inre lärmiljöer, utrymmen för vila, utrymmen för toalettbesök, måltider, utemiljön samt trafiken i samband med förskolan.

Utifrån de utvärderingar som genomförts arbetar vi för att de synpunkter som kommer in ska leda till att vi bygger ännu bättre förskolor i framtiden.

Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola, utbildning och arbetsmarknad, Skellefteå kommun

Fredrik Nilsson, avdelningschef, support och lokaler, Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Förskolebygget på Norrhammar – Barnen straffas för kommunens dåliga planering

Insändare: Förskolebygget – stan växer på barnens bekostnad

Insändare: Låt inte Skellefteås tillväxt ske på barnens bekostnad

Insändare: Ny förskola: Bra – men på fel plats

Insändare

Insändare: Svårt att skilja på sakligt ifrågasättande och gnäll