Bygg vidare på att det går bra för Skellefteå

Tack vare stora industrietableringar går det bra för Skellefteå. Det är positivt och något som vi vill bygga vidare på.

Sverige 3 maj 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaterna är samlingspartiet för ett växande Skellefteå.

Vi moderater är det enda parti som tagit ställning för ett uppdaterat befolkningsmål om 100 000 invånare.

Det är en utveckling som ska komma både stad och landsbygd till del.

Tack vare stora industrietableringar går det bra för Skellefteå. Det är positivt och något som vi vill bygga vidare på.

Tillväxt leder till jobb, minskat utanförskap och framtidstro. Samtidigt saknar kommunen inte problem. Det är en utmaning att växa och det är utmanande att hantera växande samhällsproblem parallellt med ett fokus på tillväxt. Det ser vi i Skellefteå.

Växande otrygghet, försämrade skolresultat, dåligt företagsklimat och bristande sammanhållning mellan stad och landsbygd är exempel på frågor som försummas av de styrande Socialdemokraterna.

Majoriteten har gjort för lite för sent för att bejaka den potential som finns. Den alltför svaga befolkningsutvecklingen visar detta.

Delar av Socialdemokraterna har förvisso goda ambitioner. Några nödvändiga reformer har också gjorts, till exempel stora försäljningarna ur allmännyttans bostäder. Borgerlig politik som satt i gång en rörelse på bostadsmarknaden. Samtidigt dras partiet med en socialistisk falang och en halvkommunistisk samarbetspartner som håller tillbaka framåtsyftande politik inom andra områden.

Skolan är en kärnverksamhet som behöver stärkas. Jämfört med 2014 är det i dag färre elever som klarar kunskapsmålen och de som har det tufft i skolan har det fått det ännu tuffare. Vi vill satsa mer på skolan. Det är en satsning på vår framtid.

Dagens bostadsbyggande, som i huvudsak består av nya hyreslägenheter, måste kompletteras med tomter för villabebyggelse. Efterfrågan är stor och kommunen ligger beklagligt efter. Trots upprepade krav från oss moderater.

Vi vill påskynda arbetet med nya villatomter.

Otryggheten, främst bland unga tjejer, växer i Skellefteå. Till skillnad från Socialdemokraterna vill och vågar vi diskutera detta. Vi har lagt en rad lokala förslag för att stärka tryggheten; kameraövervakning, fler ordningsvakter och ett förstärkt förebyggande arbete.

Vi vill se fler växande företag och motverka den osunda konkurrens som näringslivet upplever från kommunen. Företagare och civilsamhälle kan och ska göra mer av det som kommunen gör i dag.

Låt oss konstatera att en trygg tillväxtpolitik genomförs bäst av borgerliga partier. Moderaterna vill samla ett brett stöd för ett växande Skellefteå.

Andreas Löwenhöök (M) , oppositionsråd i Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa