Belöningen för inte bli sänkta pensioner

Framöver bör den totala pensionen motsvara minst 70 procent av slutlönen och dessutom följa löneutvecklingen.

Sverige 22 juni 2020 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar kommer inkomstpensionen att sänkas med 1,5 procent nästa år.

Det motsvarar ungefär 180 kronor i månaden för pensionärerna.

Detta får inte bara negativa konsekvenser för pensionärerna utan för hela samhällsekonomin.

När ekonomin försämras, som en konsekvens av coronapandemin, kommer det att bli viktigt att stimulera konsumtionen.

Pensionärer är en grupp som sparar lite och i stället använder en förhållandevis stor del av sin inkomst till konsumtion. Om pensionerna sänks riskerar därför den inhemska konsumtionen att minska när pensionärerna får mindre i plånboken.

En sänkning skulle också innebära negativa konsekvenser för många enskilda pensionärer.

Under flera år har pensionerna inte följt löneutvecklingen. Det har inneburit att den ekonomiska klyftan mellan löntagare och pensionärer har ökat. Ännu fler pensionärer riskerar att hamna under EU:s relativa fattigdomsgräns.

Den innebär att man har en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten. I Sverige ungefär 12 500 kronor att leva på efter skatt.

Ungefär en kvarts miljon personer över 65 år – de flesta kvinnor – lever i dag med låg ekonomisk standard.

Regeringen och Pensionsgruppen är medvetna om utvecklingen och har därför föreslagit ett särskilt pensionstillägg riktat till dem med en pension på mellan 9 000 och 17 000 kronor per månad.

Det är välkommet. Men om pensionerna samtidigt sänks så riskerar detta tillägg att urholkas.

Att pensionerna riskerar att sänkas visar på behovet av en genomgripande översyn och förändring av det svenska pensionssystemet. Det är inte rimligt att pensionerna år efter år släpar efter löneutvecklingen.

Det är inte heller acceptabelt att en stor del av Sveriges pensionärer lever under fattigdomsgränsen.

Därför kräver vi i PRO, Sveriges största pensionärsorganisation, att pensionerna inte sänks. Pensionstillägget måste genomföras som det var tänkt, och ge pensionärer med låg pension ytterligare 600 kronor i månaden.

Framöver bör den totala pensionen motsvara minst 70 procent av slutlönen och dessutom följa löneutvecklingen.

Vi pensionärer har lojalt ställt upp under pandemin.

Det får inte bli så att vår belöning blir sänkta pensioner.

Christina Tallberg, ordförande, Pensionärernas riksorganisation
Sam Venngren, ordförande , PRO Västerbottens län

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skellefteå

Sven-Erik är snickaren som inte vill gå i pension

Insändare

Insändare: Räkningen för smittan hamnar hos pensionärerna

Debatt: Det räck nu, höj den allmänna pensionen

Debatt: Stärk ekonomin för Sveriges pensionärer