Att spara på psykiatrin är ingen besparing i längden

För en del patienter kan vård på en låst psykiatrisk avdelning, med patienter i akut psykos, vara destruktivt.

Skellefteå 14 januari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I julas nåddes vi av beskedet att Gästhuset på psykiatriska kliniken i Skellefteå hotas av nedläggning.

Inte på grund av bristen på patienter eller personal. Utan på grund av besparingar inom psykiatrin.

Det är någonting som vi kristdemokrater reagerar kraftigt mot.

Gästhuset har varit en stor tillgång för många som mått så dåligt psykiskt att de inte kunnat bo hemma, men där en låst psykiatrisk avdelning skulle vara destruktivt för tillfrisknandet.

Gästhuset erbjuder öppenvård, heldygnsvård och mellanvård. På Gästhuset disponerar stöd och service inom socialförvaltningen i Skellefteå kommun två platser som återkommande kunnat fungera som en mellanvårdsform till stödboende. Platserna utnyttjas också av boende i Norsjö och i södra Lappland.

När den psykiska ohälsan ökar i pandemins fotspår, där ensamhet och isolering, arbetslöshet och pressad ekonomi gör att nya grupper behöver hjälp med sin psykiska ohälsa är det oförsvarbart att lägga ner den vårdform som Gästhuset erbjuder.

En nedläggning innebär inte bara ett minskat antal platser, utan även att en unik vårdform, som varit bra för många, går förlorad.

För en del patienter kan vård på en låst psykiatrisk avdelning, med patienter i akut psykos, vara destruktivt. Här har Gästhuset blivit ett viktig och bra alternativ. Att spara på psykiatrin är ingen besparing i längden.

Kristdemokraterna i Norsjö och i Skellefteå kommun har tidigare reagerat kraftfullt på neddragningar inom ambulansverksamheten. Återigen sparar Region Västerbotten i den norra delen av länet.

Först försämras ambulanssjukvården och nu psykiatrin.

Är det inte meningen att vi ska ha samma rätt till god vård oavsett var i Västerbotten vi bor?

Politikernas ansvar handlar om en rättvis resursfördelning mellan den södra och den norra länsdelen.

Vi kan inte acceptera att det är vi, här i norra Västerbotten, som ständigt får se våra verksamheter stryka på foten när besparingar ska genomföras.

Skellefteå kommun växer. Med på den resan kan förhoppningsvis också Skellefteås grannkommuner följa.

I det läget väljer Region Västerbotten att dra ner på antalet vårdplatser. Det är för oss kristdemokrater helt obegripligt.

Därför vädjar vi till regionpolitikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden att säga nej till detta föreslag, och omfördela resurser så att Gästhuset blir kvar.

Charlotta Enqvist, gruppledare för Kristdemokraterna i Skellefteå
Håkan Jansson (KD), ledamot kommunstyrelsen i Norsjö kommun
Lena Forsman (KD), ersättare i socialnämnden i Skellefteå kommun

Ämnen du kan följa
psykisk ohälsa
Ledare

Många saknar en vän att dela glädje och sorg med

Debatt

Nu tar vi rejäla tag mot den psykiska ohälsan

Läs mer!

Psykiatrin – Gästhuset behövs i en växande stad

Hälsa och sjukvård

Fortsatt ansträngd situation inom psykiatrin

Hälsa och sjukvård

Polisen riktar kritik mot psykiatrin efter hot om självmord

Hälsa och sjukvård

”Det här är supersvårt”

Hälsa och sjukvård

Får kritik för bristfällig diagnos och felaktigt intyg