Återvinning i stan – Vill ni att vi ska sopsortera?

Skellefteå 22 mars 2021 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur tänker Skellefteå kommun? Ska vi fortsätta att sopsortera? Det verkar viktigare att bygga nya hus överallt, på minsta lilla yta. På Älvsbacka, vid korv-Ivars, är återvinningsstationen borta – även miljöstationen på Erikslid är numera försvunnen. Finns det någon plan att ersätta dessa?

Lena Karlsson, Skellefteå

Svar direkt

Visst ska ni fortsätta sopsortera och få fortsatt goda förutsättningar för att göra det. Skellefteå förändras och utvecklas i snabb takt. Denna utveckling leder till förändringar i vårt sätt att använda mark och anläggningar runt om i staden.

Funktionen för att samla in förpackningar är viktig och kommunen försöker hitta bra och långsiktiga lösningar för nya återvinningsstationer där de måste omlokaliseras. Detta gör vi tillsammans med FTI (Förpacknings och tidningsinsamlingen) som är de som driver och sköter återvinningstationerna.

Ett tips kan vara att du anmäler dig till TMR. De har en tjänst där du får hem säckar för att sortera pappers-, plast- och metallförpackningar, vilka sedan hämtas via pick-up service.

Patrik Larsen, mark- och exploateringschef, Skellefteå kommun

Agneta Lantto Forsgren, verksamhetschef avfall, Skellefteå kommun


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Tack för att ni bytte bort dessa eländiga majspåsar

Insändare: Källsortering: Gör det enklare – annars blir det ogjort

Insändare: Matavfall i papperspåsar – en dålig idé

Insändare: Älvsbacka utan återvinningsstation – hur har ni tänkt?