Anna Ekström, du har mycket att förklara

Oppositionen var inte nådig i sin kritik. Ställ utbildningsminister Anna Ekström till svars för hanteringen av Pisa 2018.

Sverige 3 maj 2021 07:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Pisa har ett torn som lutar.

Sverige en regering som lutar åt att frisera fakta.

Pisa-undersökningen är en internationell studie som granskar 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, naturvetenskap och matematik.

Det var en glädjens dag för utbildningsminister Anna Ekström (S) när 2018 års Pisa-undersökning presenterades. I en debattartikel i Dagens Nyheter konstaterade hon att svensk skola står stark och är på väg tillbaka till kunskapsresultat i toppklass.

Men säg den glädje som varar för evigt. Sommaren 2020 avslöjar Expressen att Sveriges Pisa-framgångar byggde på felaktiga grunder. En stor mängd utrikesfödda elever hade exkluderats från urvalet. Det gjorde att Sveriges resultat blev bättre än vad det skulle ha blivit.

Enligt OECD:s stadgar får vissa elever undantas från att delta i provet. Det är okej att bortse från fem procent på grund av bristande språkkunskaper eller kognitiv alternativt fysisk funktionsnedsättning. Sverige lyfte bort elva.

Skolverket och Anna Ekström fick förvisso grönt ljus från OECD. Sverige hade ju tagit emot ett stort antal flyktingar åren före. Problemet var bara, som Expressen avslöjade, att fler elever lyftes bort av språkskäl än vad det fanns nyanlända 15-åringar i skolan.

Många har genom åren ifrågasatt hanteringen av Pisa-undersökningen 2018. Och därmed också den svenska skolans påstådda klättring mot den internationella kunskapstoppen.

Nu senast Riksrevisionsverket. Deras kritik mot hur regeringen och Skolverket hanterat frågan är svidande.

Riksrevisor Helena Lindberg skriver i ett pressmeddelande från Riksrevisionen: ”Om Sveriges ambition med Pisa-undersökningen är att upptäcka styrkor och svagheter i utbildningssystemet måste testet genomföras på ett tillförlitligt sätt. Det är allvarligt att regeringen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit.”

Turerna kring Pisa 2018 börjar bli många. Med ett och ett halvt år kvar till valet är det inte så konstigt att de socialdemokratiska leden sluts kring Anna Ekström. Och att utbildningsministern fortsätter hävda att svensk skola går framåt (Svenska Dagbladet 29/4 2021).

Den politiska oppositionen är inte nådig i sin kritik. Och det ska den heller inte vara. Ställ utbildningsminister Anna Ekström till svars för hanteringen av Pisa-undersökningen 2018. Och kräv henne på tillfredsställande svar.

Och nu när statsminister Stefan Löfven (S) gjorde skolfrågan till en politisk stridsfråga i sitt digitala förstamajtal är det bara för oppositionen att haka på.

Profilbild Mikael BengtssonMikael Bengtsson
Ämnen du kan följa
Läs mer!

Belyser trafiksituationen kring skolan: ”Någon kan bli påkörd”

Edelviksstudenten Moa om den inställda Paradise Hotel-säsongen: ”Ett startskott för feminism inom realitybranschen”

Matportionerna för gymnasiet och äldreomsorgen är för dyra • Ett produktionskök läggs ner: "Vi ska komma ned i portionspris"

Mikael Bengtsson: Socialdemokraterna blåser till strid i skolfrågan

Insändare: Beklämmande förskolesvar – Hur länge orkar personalen?

Visa fler