Alla med bröstcancer har rätt till bästa tänkbara vård

Rätten till rehabilitering är ett område som inte lyfts fram tillräckligt.

Debatt 30 oktober 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bröstcancerförbundets utgångspunkt är att alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård.

I Västerbotten, som är ett stort län, med mammografienheter i Umeå och i Skellefteå, finns det även mobila enheter. De gör det möjligt för de flesta att få sin undersökning gjord relativt nära.

Varje timme får en kvinna i Sverige besked om att hon har bröstcancer. Varje vecka får även en man detta besked.

Under 2020 har Bröstcancerförbundet undersökt hur läget är i de olika regionerna. Resultatet för Västerbotten visar att befintliga resurser är otillräckliga för att uppgradera screeningprogrammet.

Det beror på att det är brist på bröstradiologer. Det har patientföreningarna i länet informerat de politiska partierna om.

Mammografi upptäcker två av tre cancertumörer. Nya metoder finns som gör det ännu enklare att upptäcka sjukdomen.

Bröstcancerförbundet undersökning pekar på att täta bröst behöver ytterligare undersökningar för att bli säkrare. Artificiell intelligens (AI) är ett komplement som ger ökad trygghet.

Mammografi erbjuds kvinnor mellan 40 och 74 år ungefär vartannat år. Men vi ser ett behov av att öka åldersintervallet uppåt eftersom vi lever längre. Vi ser också att fler i högre ålder drabbas.

Bröstcancerförbundet kräver att alla kvinnor som genomgår vård för bröstcancer ska erhålla bästa möjliga behandling för sin typ av cancer.

Rätten till rehabilitering, för bättre hälsa för alla kvinnor och män som drabbas av såväl primär som spridd bröstcancer, är ett område som inte har lyfts fram tillräckligt i samhället.

Det fysiska och psykosociala stödet borde kunna lösas bättre. Det har stöd i patentlagen.

Bröstcancerförbundet har agerat inom många områden, exempelvis att sjukpenningen ska vara individanpassad och flexibel från första sjukdagen.

Vi vill påminna dig om:

- Klämappen för att inte glömma att undersöka brösten.

- Att mammografi är gratis. Missa inte tid för besöket.

- Att Bröstcancerföreningen vill vara ditt och dina närståendes stöd.

- Att Bröstcancerföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård.


Ämnen du kan följa
cancer
Ledare

Ledare: Låt de blå mustascherna lysa upp i novembermörkret

Läs mer!
Skellefteå

Cancersjuka Maria skrev till politikerna bara dagar innan hon dog: ”Kan inte välja var jag vill dö”

Skellefteå

Cancerdiagnos försenades efter remisstrul

Västerbotten

Lång väntan på prostatacanceroperation