Givande deltagande i amerikanskt ledarskapsprogram

Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplog, och Annika Fredriksson, vd för Swedish lapland visitors board, har deltagit i amerikanska utrikesdepartementets digitala ledarskapsprogram. Programmet med temat Arctic sustainable tourism samlade ledare på olika positioner från de olika arktiska länderna.

Arjeplog 13 januari 2022 16:00

IVLP, International visitor leadership program, för hållbar turism i Arktis, bjöd in multiregionalt med fokus inställt på att dela idéer kopplade till de gemensamma geografiska utmaningarna och möjligheterna.

– Det är hoppfullt att president Bidens administration genom ambassaden i Stockholm nu tar initiativ för att utveckla de personliga nätverken, bygga kulturella broar och utforska möjligheter till partnerskap mellan USA och de arktiska staterna med syfte att stödja en hållbar utveckling i vårt gemensamma polära område, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish lapland visitors board i ett pressmeddelande.

Kommunalrådet Isak Utsi tycker att utbytet med deltagarna och föreläsarna skapade värdefulla insikter. Alla möter liknande utmaningar och möjligheter i arbetet med att utveckla hållbara och starka näringar i de olika arktiska regionerna, menar han.

– Det viktigaste jag tar med mig från programmet är de goda exempel på hur kommuner och regioner arbetat för att knyta ihop exempelvis företag, myndigheter, urfolk och andra parter i gemensamma allianser för att bidra till en stark, växande och framför allt hållbar besöksnäring i området. Även om förutsättningarna skiljer sig en del åt mellan Sverige och USA har IVLP-programmet gett viktig inspiration till vårt fortsatta arbete för säsongsförlängning och utveckling av besöksnäring i Arjeplog, säger han.

Föreläsare och deltagare har delat med sig av konkreta erfarenheter, forskning, processer, metoder och verktyg som nu kan användas i praktiken inom de olika deltagande organisationerna.

Annika Fredriksson påtalar att Arktis inte bara består av känsliga ekosystem, utan även unika arktiska kulturer och urfolk. Den kulturellt hållbara turismen är en avgörande faktor för hela regionens hållbara utveckling, menar hon.

– Det har varit givande att ta del av konkreta exempel gällande dynamiken i relationer mellan företag, federala och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, aktivister och ursprungsbefolkningar för att möta utvecklingsbehov med hänsyn till miljön och ursprungsbefolkningens rättigheter. Det är alltid viktigt att dela ’best practice’. Vi är ödmjuka och är i ständigt lärande för att applicera redan beprövade idéer och insatser som gör oss bättre och stärker våra möjligheter, säger hon och fortsätter:

– Hållbarhet är en global angelägenhet och det är förhoppningsfullt att inse det starka engagemanget där turismen, rätt hanterat blir en del av lösningen för Arktis hållbara utveckling.

Fakta IVLP – International visitor leadership program

• Det amerikanska utrikesdepartementet representerar och implementerar presidentens utrikespolitik. Bureau of educational and cultural affairs främjar ömsesidig förståelse mellan USA och andra länder genom internationella utbildnings-, professionella och kulturella utbyten.
• Office of international visitors förvaltar och finansierar IVLP som lanserades 1940. Syftet är bygga ömsesidig förståelse mellan USA och andra nationer genom noggrant utformade professionella studiebesök i USA för nuvarande och framväxande utländska ledare.
• Varje år väljs över 4 500 IVLP-deltagare från hela världen ut av amerikanska ambassader för att resa till USA för att träffa och konferera med sina professionella motsvarigheter. Under pandemin har dessa studiebesök i stället genomförts digitalt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa