Apoteksanställd i Skellefteå stack sig på använd nål

En nål låg oskyddad i en påse med gamla mediciner så den anställda stack sig på den. Nu är händelsen anmäld som ett olycksfall till Arbetsmiljöverket.

11 oktober 2018 10:23

Det var i början på oktober som en känd kund på ett apotek i Skellefteå lämnade in en påse med gamla mediciner.

En apoteksanställd skulle lägga ned påsen i en så kallad destruktionskartong och stack sig då på en oskyddad nål som låg i påsen.

Personen tvättade genast området där hen hade fått sticket och kontaktade sin arbetsgivare.

Via vården fick personen en immuniseringsspruta och fick ge blodprov för att kontrollera så att hen inte hade fått någon blodsmitta.

Apotekschefen kontaktade kunden för att betona vikten av rätt spruthantering. Apoteket har också förtydligat de egna rutinerna som finns för personalen. Bland annat finns särskilda handskar vid destruktionsinsamlingen och även rutiner uppsatta för hur man tar emot inlämnade medicinpåsar.

Händelsen är också anmäld till Arbetsmiljöverket.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Andersson