Ännu inga åtgärder mot chefer efter tankkortshärvan i Malå

En varning har utdelats men ingen ansvarig chefsperson har fått några repressalier efter kommunens utredning kring tankkortshärvan i Malå. En slutrapport ska presenteras när polisutredningen är klar och då ska frågan upp i kommunstyrelsen igen.

14 februari 2019 08:00

I somras berättade Norran att man vid Tjamstanbackarna i åratal har brutit mot kommunens regler för drivmedelskort. Granskningen ledde bland annat till att en privatperson gjorde en polisanmälan och hos polisen pågår fortfarande en utredning om misstänkt förskingring.

Skriverierna ledde även till att politikerna i Malå beställde en extern utredning av PWC. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i oktober och innehöll skarp kritik.

Dålig kontroll

Bland annat konstaterade PWC att anställda i strid med kommunens riktlinjer har använt kommunens bilar privat, liksom tvätthallar, garage och verkstäder.

Samtidigt har kontrollen varit näst intill obefintlig och i vissa fall har avstegen från reglerna skett med tjänstemannaledningens godkännande.

När polisens utredning är klar ska vi göra en slutrapport där allt är med. Då ska kommunstyrelsen ta beslut.

Politikerna beslutade då att strama upp reglerna och att starta ett nytt ärende. Det skulle bland annat innehålla en grundlig analys på personnivå kring hur kommunens tjänstebilar och hyrbilar har använts. Nu har kommunstyrelsen fått information om utredningen.

Varning

Kommunalrådet Lennart Gustavsson (V) och kommunchef Jim Lundmark berättar att brister har konstaterats och att en varning har utdelats men är i övrigt fåordiga kring vad som hittills har kommit fram.

– När polisens utredning är klar ska vi göra en slutrapport där allt är med. Då ska kommunstyrelsen ta beslut och göra ett avslut. Kommunstyrelsen vill ha all dokumentation för att fundera på om man politiskt ska agera på något sätt, säger Jim Lundmark.

Men krävs det att polisen har kommit fram till att fel har begåtts för att kommunen ska agera?

– Nej, nej, det är därför kommunstyrelsen vill ha en rapport där allt är med. När det är klart ska de bestämma om de ska agera.

Kommunstyrelseledamoten Arne Hellsten (ML) har tidigare gått hårt fram och krävt att den eller de ansvariga för bristerna borde avgå.

Arne Hellsten säger nu att han inväntar slutrapporten och att han står fast vid vad han tidigare sagt:

– Det viker jag inte ifrån. Den som är ansvarig kan i mina ögon inte fortsätta åt kommunen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Enkvist

Ämnen du kan följa