Allt fler slåss för resningsinstitut

Allt fler röster höjs för ett oberoende resningsinstitut vid sidan om Högsta domstolen. En av rösterna tillhör nyligen frigivne Kaj Linna.

21 juli 2017 15:10

Det rapporterar Piteå-Tidningen.

Hans historia känner de allra flesta till. Att han efter nästan 13 år i fängelse beviljats resning av Högsta domstolen och därefter frikänts för rånmordet i Kalamark 2004 av Hovrätten för Övre Norrland.

Hans juridiska ombud, advokat Thomas Magnusson från Kalmar, har innan resning beviljades lagt ner massor av ideellt arbetad tid – och pengar.

Eftersom Sverige, i motsats till många andra länder, saknar ett resningsinstitut måste den som är dömd för brott och vill söka resning bekosta det själv eller hitta en advokat som gör det.

Arbetat pro bono

Advokat Magnusson gjorde det. Han har arbetat pro bono som det heter. Det är en juridisk term som syftar på "oegennyttiga handlingar för samhällets bästa". I USA innebär det att advokater utan ersättning bistår medellösa personer i rättstvister, något de rekommenderas att göra 50 timmar per år.

För Magnussons del innebar det att han först då Högsta domstolen beviljat hans klient resning fick betalt för det arbete han lagt ner. Skulle domstolen på nytt sagt nej, ja då han inte fått någon ersättning.

Advokaten har också betalat mellan 200 000 och 300 000 kronor ur egen ficka bland annat till utredare som granskat förundersökning och dom, hört vittnen med mera – det som till slut ledde fram till en ny rättegång.

Fler fall

Han har gjort det för att han funnit fallet "oerhört intressant".

Och han är inte ensam. Här kan nämnas att exempelvis advokat Thomas Olsson, som fick Thomas Quick/Sture Bergwall friad från åtta mord, höll på att driva sin firma i konkurs på köpet.

Fler exempel finns. Advokater som skrivit öppna brev till justitieministern om att det i Sverige i dag sitter oskyldigt dömda människor i fängelse, människor som inte har råd att söka resning. Justitiekanslern Göran Lambertz påtalade också redan 2006 behovet av ett institut.

”Jag ber er”

Stiftelsen Rättsstatens vänner hör till de mer etablerade förkämparna. Här återfinns advokater, professorer, domare och justitieråd – ja, även före detta justitieombudsmannen och regeringsrådet Bertil Wennergren.

Kaj Linna skriver på sin facebook-sida, som han numera administrerar själv, under en länk till ett medborgarinitiativ på EU-nivå om ett institutet att "Behovet av ett resningsinstitut gör sig varje dag pinsamt påmint. Jag ber er, snälla, var med och sprid detta... den omständighet att Du kan vara med och ändra på detta och inte bara betrakta och förfasas."

Gunnel Ekman// Piteå-Tidningen

I Sverige har Högsta domstolen, HD, makt att både avslå och bevilja resningsansökningar från människor som anser sig oskyldigt dömda.

Huvudregeln är att HD ger prövningstillstånd endast om fallet har prejudicerande verkan, det vill säga kan ge ledning i hur liknande fall ska bedömas i framtiden.

De senaste årens mer uppmärksammade rättsfall, där en dömd trots allt har fått resning, har inte berott på en välvillig inställning från samhället utan genom hårt arbete från både journalister och advokater för att genom opinionsbildning skapa tryck för en förnyad prövning.

En resningskommisson fristående från andra rättsvårdande myndigheter som åklagare och polis, skulle kunna granska de fall där förnyad prövning begärs.

Flera länder i Europa har i dag en resningskommission i någon form, bland andra Storbritannien och Norge.

Källa:Riksdagen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa