Protester mot ny torvtäkt

Planerna på en torvtäkt vid Fisktjärnliden väcker starka känslor. En namninsamling och en Facebooksida har startats och i morgon kväll hålls ett öppet möte i Burträsk.

3 december 2014 07:00

Skellefteå Kraftoch Holmen Energivill öppna en ny torvtäkt vid Fisktjärnliden mellan Bastuträsk och Burträsk. Bakgrunden är bland annat att gamla täkter måste ersättas och att företagen vill öka användningen av torv.

Men många som berörs av planerna är kritiska. De varnar för att torvbrytningen kommer att leda till utsläpp av kvicksilver, ett gift som i sin tur riskerar att rinna vidare till Bureälven, Risån, Göksjön och Stora Bygdeträsket.

Det skulle slå hårt mot fisket i området.

– Gädda, gös och abborre är högst upp i näringskedjan och då anrikas giftet i dem. Det är samma sak som när rovfågelstammarna drabbades på 60-talet, säger Göran Lindgren, Avaborg, en av dem som engagerat sig.

I och med att den planerade torvtäkten är så stor befarar han att det blir en långvarig period med ökade kvicksilverutsläpp:

– Vi pratar om 30 år, säger han.

Göran Lindgren tycker också att det känns konstigt att ett kommunalt bolag vill bryta torv i ett område där många myrar bedöms ha ett högt naturvärde.

För att skapa opinion har några av de mest engagerade startat en namninsamlingoch Facebooksidan ” Rädda Fisktjärnliden”.

Dessutom arrangerar de i morgon kväll ett öppet mötepå Navet i Burträsk där representanter för bland annat Skellefteå Kraft, miljönämnden och Naturskyddsföreningen ska delta.

– Jag hoppas att de lägger ner projektet. Det skulle vara helt vansinnigt att öppna en så stor torvtäkt i ett så känsligt naturområde. Det är fina vatten som förstörs, säger Göran Lindgren.

 

Skellefteå kraft undersöker olika lösningar

Området

Området för den tänkta torvbrytningen är cirka 750 hektar stort. Det motsvarar ungefär 1 000 fotbollsplaner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa