15 uppsagda vid arbetsförmedlingen

Sju personer som arbetar vid arbetsförmedlingens kontor i Skellefteå har sagts upp. Därtill försvinner fyra specialister vid samma kontor, samt fyra tjänster i inlandet.

16 maj 2019 11:06

Norran har tidigare berättat att elva tjänster försvinner från myndigheten i Skellefteå och södra Lappland. Nu står det klart hur varslet fördelas.

– Det försvinner sju medarbetare i Skellefteå, tre i Vilhelmina och en i Lycksele, säger Anders Eriksson, arbetsförmedlingschef.

Utöver de sju medarbetarna som är anställda under honom får fyra specialister vid samma kontor gå. De tillhör en annan gren av arbetsförmedlingens organisation, men är placerade i Skellefteå.

Uppsägningarna görs framförallt under maj månad.

– Det rör sig om arbetsförmedlare, samarbetsförordnare och anställda inom kundresurs. Det pågår fortfarande en förhandling gällande administratörer, så det kan komma att försvinna fler tjänster i Skellefteå, säger Anders Eriksson.

Tar fram tidsplan

I nästa steg ska myndigheten se över fördelningen av personal över hela landet.

– Alltså var vi behöver ha personal, vi måste se till att vi har rätt folk på rätt ställen. Förändringar som kan ske på chefssidan kan komma att ske efter sommaren.

Ett arbete pågår för att bestämma när kontoren i Norsjö och Malå ska stängas. Det väntas vara klart i juni.

– Det behövs ett enskilt beslut för varje kontor. Just nu tar vi fram en tidsplan, där vi behöver se över samråd, samverkan och göra konsekvens- och riskanalyser, säger Anders Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christoffer Åhlund

Ämnen du kan följa